Breakups är inte alltid betytt för smink, ibland, de är avsedda för wakeups...


breakups-är-inte-alltid-betytt-för-smink-ibland-de-är-avsedda-för-wakeups
breakupsärintealltidbetyttfrsminkiblanddeavseddawakeupsbreakups ärär inteinte alltidalltid betyttbetytt förför sminkde ärär avseddaavsedda förför wakeupsbreakups är inteär inte alltidinte alltid betyttalltid betytt förbetytt för sminkde är avseddaär avsedda föravsedda för wakeupsbreakups är inte alltidär inte alltid betyttinte alltid betytt föralltid betytt för sminkde är avsedda förär avsedda för wakeupsbreakups är inte alltid betyttär inte alltid betytt förinte alltid betytt för sminkde är avsedda för wakeups

Ibland breakups inte är avsedda för smink, ibland de är avsedda för wake-ups.Break ups arent alltid betytt för make ups. Ibland relationer slutar i för att du ska vakna upp.Kiss och smink - men för mycket smink har förstört många en kyss.Ibland är avsedda att hjälpa dig att ändra och växa men inte tänkt att vara med dig alltid och för evigt.I livet är vi inte är avsedda för väg misslyckande men vårt misslyckande är inte att hitta den väg vi är avsedda för.Våra prövningar och svårigheter är inte alltid betytt för disciplin och tillrättavisning, men Gud gör använda dem för att växa oss. Om vi tillåter oss själva att lära av dem!!