Branden du tända för din fiende ofta bränner själv mer än honom.


branden-tända-för-din-fiende-ofta-bränner-själv-mer-än-honom
kinesiska ordspråkbrandentändafrdinfiendeoftabrännersjälvmeränhonombranden dudu tändatända förför dindin fiendefiende oftaofta brännerbränner självsjälv mermer änän honombranden du tändadu tända förtända för dinför din fiendedin fiende oftafiende ofta brännerofta bränner självbränner själv mersjälv mer änmer än honombranden du tända fördu tända för dintända för din fiendeför din fiende oftadin fiende ofta brännerfiende ofta bränner självofta bränner själv merbränner själv mer änsjälv mer än honombranden du tända för dindu tända för din fiendetända för din fiende oftaför din fiende ofta brännerdin fiende ofta bränner självfiende ofta bränner själv merofta bränner själv mer änbränner själv mer än honom

Du måste inte kämpa alltför ofta med en fiende, eller du kommer att lära honom all din krigskonst.De säger att det bästa branden bränner ljusast, när omständigheterna är som värst. - Sophie HatterGör gott till din vän att hålla honom, till din fiende för att få honom.Arton hål matchspel kommer att lära dig mer om din fiende än 18 år att ta itu med honom över ett skrivbord.Genom blinda eld prestation vi ofta förlorar oss i branden.The Art of War är enkel nog. Ta reda på var din fiende är. Få på honom så fort som möjligt. Slå honom så hårt du kan, och hålla sig i rörelse på.