Blind auktoritetstro är den största fienden av sanningen.


blind-auktoritetstro-är-den-största-fienden-av-sanningen
albert einsteinblindauktoritetstroärdenstrstafiendenavsanningenblind auktoritetstroauktoritetstro ärär denden störstastörsta fiendenfienden avav sanningenblind auktoritetstro ärauktoritetstro är denär den störstaden största fiendenstörsta fienden avfienden av sanningenblind auktoritetstro är denauktoritetstro är den störstaär den största fiendenden största fienden avstörsta fienden av sanningenblind auktoritetstro är den störstaauktoritetstro är den största fiendenär den största fienden avden största fienden av sanningen

Sanningen är den största vapen för att hålla mot någon form av fienden. Allt ont är rädd för sanningen.Unthinking respekt för auktoriteter är den största fienden av sanningen.Det är en enkel men ibland glöms bort sanningen att den största fienden att presentera glädje och stora förhoppningar är odling av retrospektiv bitterhet.Anledningen är en hora, den största fienden att tro har.Den största fienden är en som inte har något att förlora.Den största erövraren är han som övervinner fienden utan ett slag