Bekymmer är mörkrummet där negativ kan utvecklas.


bekymmer-är-mörkrummet-där-negativ-kan-utvecklas
wanda e brunstetterbekymmerärmrkrummetdärnegativkanutvecklasbekymmer ärär mörkrummetmörkrummet därdär negativnegativ kankan utvecklasbekymmer är mörkrummetär mörkrummet därmörkrummet där negativdär negativ kannegativ kan utvecklasbekymmer är mörkrummet därär mörkrummet där negativmörkrummet där negativ kandär negativ kan utvecklasbekymmer är mörkrummet där negativär mörkrummet där negativ kanmörkrummet där negativ kan utvecklas

Livet är som fotografi vi utvecklas från negativLivet är som fotografi. Du behöver negativ att utvecklas.Alla män kan se denna taktik där jag erövra, men vad ingen kan se är strategin ur vilken seger utvecklas.I samhället, där människor är bara delar i en större maskin, individer inte kan utvecklas fullt ut.Livet är som en kamera; Fokusera på det som är viktigt, fånga de goda tiderna, utvecklas från negativ och om det går fel... Ta ett skott.Livet är som en kamera fokusera på det som är viktigt fånga de goda tiderna utvecklas från negativ och om saker och ting inte fungerar ut ta en ny bild