Bedrägeri är i all hast, men ärlighet kan vänta en rättvis fritid


bedrägeri-är-i-all-hast-men-ärlighet-kan-vänta-rättvis-fritid
ordspråkbedrägeriärallhastmenärlighetkanväntarättvisfritidbedrägeri äri allall hastmen ärlighetärlighet kankan väntavänta enen rättvisrättvis fritidbedrägeri är iär i alli all hastmen ärlighet kanärlighet kan väntakan vänta envänta en rättvisen rättvis fritidbedrägeri är i allär i all hastmen ärlighet kan väntaärlighet kan vänta enkan vänta en rättvisvänta en rättvis fritidbedrägeri är i all hastmen ärlighet kan vänta enärlighet kan vänta en rättviskan vänta en rättvis fritid

Fritid är dags för att göra något nyttigt; denna fritid flitiga man kommer att få, men den lata mannen aldrig.Jag är ledsen om du inte gillar min ärlighet, men för att vara rättvis, jag gillar inte dina lögnerJag är ledsen om du inte gillar min ärlighet, men för att vara rättvis jag gillar inte dina lögner.Om ärlighet orsakar smärta, kom ihåg att det läker snabbare än såret orsakats av lögn och bedrägeriDet är nedslående att tänka på hur många människor chockade av ärlighet och hur få av bedrägeri.Fritid är det dags för att göra något nyttigt. Detta fritid flitiga personen kommer att få lata man aldrig.