Be kind be honest be loving be true and all of these things will come back to you


be-kind-be-honest-be-loving-be-true-and-all-of-these-things-will-come-back-to-you
bekindbehonestlovingtrueandallofthesethingswillcomebacktoyoube kindkind bebe honesthonest bebe lovingloving bebe trueand allthese thingsthings willwill comecome backbe kind bekind be honestbe honest behonest be lovingbe loving beloving be truetrue and allall of thesethese things willthings will comewill come backback to yoube kind be honestkind be honest bebe honest be lovinghonest be loving bebe loving be truebe true and alland all of theseall of these thingsthese things will comethings will come backcome back to yoube kind be honest bekind be honest be lovingbe honest be loving behonest be loving be trueloving be true and alltrue and all of theseand all of these thingsall of these things willthese things will come backwill come back to you

Things I do everyday: 1. Get up 2. Survive 3. Go back to bed.Aldrig trodde livet kunde vara så här söta, det fick mig cheesin If we learn to say no to many things then we will be able to say yes to things that matter mostKära Math kalkylblad, Please do not har en back, ska du inte har... Awe skit, theres en back. Med vänliga hälsningar, knulla dig jag har bättre saker att göra.Jag älskar theatrics och har en enorm fantasi: Varför skulle jag vilja sitta på scenen och sjunga en massa ballader back-to-backI'm not rude I'm honest I just speak what's on my mind even if most can't handle the truth