Bara starta och hålla igång


bara-starta-och-hålla-igång
barastartaochhållaigångbara startastarta ochoch hållahålla igångbara starta ochstarta och hållaoch hålla igångbara starta och hållastarta och hålla igångbara starta och hålla igång

Som regn, Guds kärlek till oss är överfulla, vi bara måste hålla vår tro att hålla den igång.Oavsett hur mycket det gör ont, du måste hålla huvudet och hålla igång.Den viktigaste nyckeln till att uppnå stor framgång är att besluta om ditt mål och starta det, komma igång, vidta åtgärder, flytta.Ibland måste man bara vara stark och hålla igång, oavsett hur mycket du vill ge upp; inte själv, men för dem du bryr dig om.Sluta läsa detta och hålla igångVi kan inte alltid hålla igång efter igår. Liv rör sig framåt. Och så måste vi.