Bättre att bli skadad av sanningen än att bli tröstade med en lögn


bättre-att-bli-skadad-av-sanningen-än-att-bli-tröstade-med-lögn
khaled hasseinibättreattbliskadadavsanningenäntrstademedlgnbättre attatt blibli skadadskadad avav sanningensanningen änän attatt blibli tröstadetröstade medmed enen lögnbättre att bliatt bli skadadbli skadad avskadad av sanningenav sanningen änsanningen än attän att bliatt bli tröstadebli tröstade medtröstade med enmed en lögnbättre att bli skadadatt bli skadad avbli skadad av sanningenskadad av sanningen änav sanningen än attsanningen än att bliän att bli tröstadeatt bli tröstade medbli tröstade med entröstade med en lögnbättre att bli skadad avatt bli skadad av sanningenbli skadad av sanningen änskadad av sanningen än attav sanningen än att blisanningen än att bli tröstadeän att bli tröstade medatt bli tröstade med enbli tröstade med en lögn

Det är bättre att bli sårad av sanningen än tröstade med en lögn
det-är-bättre-att-bli-sårad-av-sanningen-än-tröstade-med-lögn
Det är bättre att bli slagen av sanningen då kysste med en lögn.
det-är-bättre-att-bli-slagen-av-sanningen-då-kysste-med-lögn
Jag vill hellre bli sårad av sanningen, än vara nöjd med en lögn. -Andre Kennedy
jag-vill-hellre-bli-sårad-av-sanningen-än-vara-nöjd-med-lögn
När du ligger, tänk på hur du skadar den andra personen. Alltid vara ärlig. Jag skulle hellre bli sårad med sanningen än luras med en lögn. -Nishan Panwar
när-ligger-tänk-på-hur-skadar-den-andra-personen-alltid-vara-ärlig-jag-skulle-hellre-bli-sårad-med-sanningen-än-luras-med-lögn
Du kan inte vara en gymnast om du är rädd för att bli sårad. Gymnaster bli skadad på en daglig basis.
du-kan-inte-vara-gymnast-om-är-rädd-för-att-bli-sårad-gymnaster-bli-skadad-på-daglig-basis
Jag vill hellre bli sårad av sanningen än skyddas av en lögn
jag-vill-hellre-bli-sårad-av-sanningen-än-skyddas-av-lögn