Att vara i branschen och växer upp i LA, jag tror att jag blev ganska OK


att-vara-i-branschen-och-växer-upp-i-la-jag-tror-att-jag-blev-ganska-ok
attvarabranschenochväxeruppjagtrorattblevganskaokatt varavara ii branschenbranschen ochoch växerväxer uppupp ijag troratt jagjag blevblev ganskaganska okatt vara ivara i branscheni branschen ochbranschen och växeroch växer uppväxer upp iupp i lajag tror atttror att jagatt jag blevjag blev ganskablev ganska okatt vara i branschenvara i branschen ochi branschen och växerbranschen och växer uppoch växer upp iväxer upp i lajag tror att jagtror att jag blevatt jag blev ganskajag blev ganska okatt vara i branschen ochvara i branschen och växeri branschen och växer uppbranschen och växer upp ioch växer upp i lajag tror att jag blevtror att jag blev ganskaatt jag blev ganska ok

Men anledningen till att jag blev, varför jag ville vara i branschen var att det fanns Midnight Cowboy
men-anledningen-till-att-jag-blev-varför-jag-ville-vara-i-branschen-var-att-det-fanns-midnight-cowboy
Jag tror att jag äntligen växer upp - och om tiden.
jag-tror-att-jag-äntligen-växer-upp-och-om-tiden
Jag tror fysiker är Peter Pans av mänskligheten. De växer aldrig upp och de håller sin nyfikenhet -Isidor Isaac Rabi
jag-tror-fysiker-är-peter-pans-av-mänskligheten-de-växer-aldrig-upp-och-de-håller-sin-nyfikenhet
Ju mer jag växer upp, desto mer inser jag hur mycket mer växer upp jag måste göra.
ju-mer-jag-växer-upp-desto-mer-inser-jag-hur-mycket-mer-växer-upp-jag-måste-göra
Jag tror att det skulle vara svårt att gå avståndet i den här branschen utan humor.
jag-tror-att-det-skulle-vara-svårt-att-gå-avståndet-i-den-här-branschen-utan-humor
Jag tror inte i den här branschen för att ligga bakom, bättre att vara framför
jag-tror-inte-i-den-här-branschen-för-att-ligga-bakom-bättre-att-vara-framför