Att släppa taget betyder inte att ge upp... betyder det går vidare.


att-släppa-taget-betyder-inte-att-ge-upp-betyder-det-går-vidare
attsläppatagetbetyderinteattgeuppdetgårvidareatt släppasläppa tagettaget betyderbetyder inteinte attatt gege uppupp betyderbetyder detdet gårgår vidareatt släppa tagetsläppa taget betydertaget betyder intebetyder inte attinte att geatt ge uppge upp betyderupp betyder detbetyder det gårdet går vidareatt släppa taget betydersläppa taget betyder intetaget betyder inte attbetyder inte att geinte att ge uppatt ge upp betyderge upp betyder detupp betyder det gårbetyder det går vidareatt släppa taget betyder intesläppa taget betyder inte atttaget betyder inte att gebetyder inte att ge uppinte att ge upp betyderatt ge upp betyder detge upp betyder det gårupp betyder det går vidare

Att släppa taget betyder inte att ge upp, betyder det att acceptera att vissa saker inte var tänkt att vara.Att släppa taget betyder inte att du glömmer den helt. Det betyder bara att du hittar ett sätt att överleva utan dem.Går vidare betyder inte att förglömma... det betyder att du väljer lycka över ont.Går vidare betyder inte att du glömmer saker, betyder det bara att du måste acceptera vad som hände och fortsätta leva.Var noga med att inte hålla på när du behöver flytta på. Går vidare betyder inte glömma, betyder det att du har valt lycka över ont.Att släppa taget betyder inte att du sluta bry. Det betyder att du sluta med att '' kraft '' andra att...