Att prata om våra problem är störst beroende. Bryta vanan. Prata om dina glädjeämnen.


att-prata-om-våra-problem-är-störst-beroende-bryta-vanan-prata-om-dina-glädjeämnen
rita schianoattprataomvåraproblemärstrstberoendebrytavananpratadinaglädjeämnenatt prataprata omom våravåra problemproblem ärär störststörst beroendebryta vananprata omom dinadina glädjeämnenatt prata omprata om våraom våra problemvåra problem ärproblem är störstär störst beroendeprata om dinaom dina glädjeämnenatt prata om våraprata om våra problemom våra problem ärvåra problem är störstproblem är störst beroendeprata om dina glädjeämnenatt prata om våra problemprata om våra problem ärom våra problem är störstvåra problem är störst beroende

Prata om dina välsignelser mer än du prata om dina problem
prata-om-dina-välsignelser-mer-än-prata-om-dina-problem
Prata lycka; prata tro; prata hälsa. Säg att du är väl, och allt är bra med dig, och Gud skall höra dina ord och göra dem riktigt. -Ella Wheeler Wilcox
prata-lycka-prata-tro-prata-hälsa-säg-att-är-väl-och-allt-är-bra-med-dig-och-gud-skall-höra-dina-ord-och-göra-dem-riktigt
Om du vill sluta fred, behöver du inte prata med dina vänner. Du prata med dina fiender.
om-vill-sluta-fred-behöver-inte-prata-med-dina-vänner-du-prata-med-dina-fiender
Om du vill ha fred, behöver du inte prata med dina vänner. Du prata med dina fiender.
om-vill-ha-fred-behöver-inte-prata-med-dina-vänner-du-prata-med-dina-fiender
Snacka om Blessing mer än du prata om dina problem... -Melchor Lim
snacka-om-blessing-mer-än-prata-om-dina-problem
Folk säger alltid att jag kan prata med dem, men jag har upptäckt att prata med människor gör fler problem än det löser
folk-säger-alltid-att-jag-kan-prata-med-dem-men-jag-har-upptäckt-att-prata-med-människor-gör-fler-problem-än-det-löser