Att låta ned när du hade stora förhoppningar och förväntningar på något / någon.


att-lå-ned-när-hade-stora-förhoppningar-och-förväntningar-på-något-någon
attlåtanednärhadestorafrhoppningarochfrväntningarnågotnågonatt låtalåta nedned närnär dudu hadehade storastora förhoppningarförhoppningar ochoch förväntningarförväntningar påpå någotnågot // någonatt låta nedlåta ned närned när dunär du hadedu hade storahade stora förhoppningarstora förhoppningar ochförhoppningar och förväntningaroch förväntningar påförväntningar på någotpå något /något / någonatt låta ned närlåta ned när duned när du hadenär du hade storadu hade stora förhoppningarhade stora förhoppningar ochstora förhoppningar och förväntningarförhoppningar och förväntningar påoch förväntningar på någotförväntningar på något /på något / någonatt låta ned när dulåta ned när du hadened när du hade storanär du hade stora förhoppningardu hade stora förhoppningar ochhade stora förhoppningar och förväntningarstora förhoppningar och förväntningar påförhoppningar och förväntningar på någotoch förväntningar på något /förväntningar på något / någon

Jag har stora förhoppningar om att vi skall älska varandra alla våra liv lika mycket som om vi hade aldrig gift alls.
jag-har-stora-förhoppningar-om-att-vi-skall-älska-varandra-alla-våra-liv-lika-mycket-som-om-vi-hade-aldrig-gift-alls
Att låta ned om och om igen av någon du sätta din tillit till mot din bättre vetande.
att-lå-ned-om-och-om-igen-av-någon-sätta-din-tillit-till-din-bättre-vetande
Man ljög för, få dina förhoppningar upp fter låt ned.
man-ljög-för-få-dina-förhoppningar-upp-fter-låt-ned
Stora förhoppningar göra stora män.
stora-förhoppningar-göra-stora-män
Så trött på att låta ned om och om igen!
så-trött-på-att-lå-ned-om-och-om-igen
Det värsta du kan göra för kärlek är förneka det; så när du hitta den speciella någon, inte låta någon eller något att komma i vägen.
det-värsta-kan-göra-för-kärlek-är-förneka-det-så-när-hitta-den-speciella-någon-inte-lå-någon-eller-något-att-komma-i-vägen