Att lära sig att flyga, för mig, var så euforisk.


att-lära-sig-att-flyga-för-mig-var-så-euforisk
attlärasigattflygafrmigvareuforiskatt läralära sigsig attatt flygaför migvar såså euforiskatt lära siglära sig attsig att flygavar så euforiskatt lära sig attlära sig att flygaatt lära sig att flyga

Den som vill lära sig att flyga en dag måste först lära sig att stå och gå och springa och klättra och dansa en kan inte flyga i flygande.Knack flyga är att lära sig att kasta sig på marken och missar.Även himmelens fåglar måste lära sig att flygaFör mig är franska så rik och så helig att lära sig det är som att lära sig ett främmande språk.Körning racebilar var en väg för mig att lära sig att bygga min egen bil, och det var min ambition hela tiden.Mannen som är för gammal för att lära sig var antagligen alltid för gammal för att lära sig.