Att känna sig själv, bör man hävda sig.


att-känna-sig-själv-bör-man-hävda-sig
attkännasigsjälvbrmanhävdasigatt kännakänna sigsig självbör manman hävdahävda sigatt känna sigkänna sig självbör man hävdaman hävda sigatt känna sig självbör man hävda sig

Den genomsnittliga Virgo man bör ägna mer tid att lära känna sig själv lite bättre.
den-genomsnittliga-virgo-man-bör-ägna-mer-tid-att-lära-känna-sig-själv-lite-bättre
Man måste känna jorden för att känna sig själv och känna igen sina värderingar... Gud gjort livet enklare. Det är mannen som försvårar det.
man-måste-känna-jorden-för-att-känna-sig-själv-och-känna-igen-sina-värderingar-gud-gjort-livet-enklare-det-är-mannen-som-försvårar-det
Att känna andra är intelligens lära känna sig själv är verklig visdom maste andra är styrka behärska sig själv är verklig effekt
att-känna-andra-är-intelligens-lära-känna-sig-själv-är-verklig-visdom-maste-andra-är-styrka-behärska-sig-själv-är-verklig-effekt
Att känna sig själv är att studera sig själv i aktion med en annan person.
att-känna-sig-själv-är-att-studera-sig-själv-i-aktion-med-annan-person
När du känner din värsta, det är då man lär känna sig själv bäst. -Ritu Ghatourey
när-känner-din-värsta-det-är-då-man-lär-känna-sig-själv-bäst
En man kan inte känna värdet av en kvinna som inte vet hur man ska respektera sig själv. -Vikrant Parsai
en-man-kan-inte-känna-värdet-av-kvinna-som-inte-vet-hur-man-ska-respektera-sig-själv