Att känna Gud är att känna storhet, att älska Gud är att bli storhet.


att-känna-gud-är-att-känna-storhet-att-älska-gud-är-att-bli-storhet
nengattkännagudärattstorhetälskablistorhetatt kännakänna gudgud ärär attatt kännakänna storhetatt älskaälska gudgud ärär attatt blibli storhetatt känna gudkänna gud ärgud är attär att kännaatt känna storhetatt älska gudälska gud ärgud är attär att bliatt bli storhetatt känna gud ärkänna gud är attgud är att kännaär att känna storhetatt älska gud ärälska gud är attgud är att bliär att bli storhetatt känna gud är attkänna gud är att kännagud är att känna storhetatt älska gud är attälska gud är att bligud är att bli storhet

Lita på Gud är vishet, att känna Gud är fred, älskande Gud är styrka, är tron på Gud mod.
lita-på-gud-är-vishet-att-känna-gud-är-fred-älskande-gud-är-styrka-är-tron-på-gud-mod
Var inte rädd för storhet: några föds stor del uppnå storhet, och några har storhet dragkraft på dem. -William Shakespeare
var-inte-rädd-för-storhet-några-föds-stor-del-uppnå-storhet-och-några-har-storhet-dragkraft-på-dem
Man måste känna jorden för att känna sig själv och känna igen sina värderingar... Gud gjort livet enklare. Det är mannen som försvårar det.
man-måste-känna-jorden-för-att-känna-sig-själv-och-känna-igen-sina-värderingar-gud-gjort-livet-enklare-det-är-mannen-som-försvårar-det
Det finns storhet i fruktan för Gud, belåtenhet i tro Gud och ära i ödmjukhet -Abu Bakr
det-finns-storhet-i-fruktan-för-gud-belåtenhet-i-tro-gud-och-ära-i-ödmjukhet
Det finns storhet i fruktan för Gud, belåtenhet i tro Gud och ära i ödmjukhet.
det-finns-storhet-i-fruktan-för-gud-belåtenhet-i-tro-gud-och-ära-i-ödmjukhet
En vis man sa en gång: aldrig vara rädd för storhet. För, är några född stor, vissa uppnå storhet, och några har storhet dragkraft på dem.
en-vis-man-gång-aldrig-vara-rädd-för-storhet-för-är-några-född-stor-vissa-uppnå-storhet-och-några-har-storhet-dragkraft-på-dem