Att höja barn är en del glädje och en del gerilla.


att-höja-barn-är-del-glädje-och-del-gerilla
ed asneratthjabarnärdelglädjeochgerillaatt höjahöja barnbarn ären deldel glädjeglädje ochoch enen deldel gerillaatt höja barnhöja barn ärbarn är enär en delen del glädjedel glädje ochglädje och enoch en delen del gerillaatt höja barn ärhöja barn är enbarn är en delär en del glädjeen del glädje ochdel glädje och englädje och en deloch en del gerillaatt höja barn är enhöja barn är en delbarn är en del glädjeär en del glädje ochen del glädje och endel glädje och en delglädje och en del gerilla

Ankomsten av alla barn ger dig en hel del glädje.
ankomsten-av-alla-barn-ger-dig-hel-del-glädje
Det har varit en glädje att vara en del av andra människors resa, för att kunna inspirera och vara en del av nya sångare som kommer upp i den här branschen.
det-har-varit-glädje-att-vara-del-av-andra-människors-resa-för-att-kunna-inspirera-och-vara-del-av-nya-sångare-som-kommer-upp-i-den-här
För mig att göra musik är en del social del interaktion del samarbete
för-mig-att-göra-musik-är-del-social-del-interaktion-del-samarbete
Jag känner besläktad med Platypus. En föräldralös i en familj. En simmare, en enstöring. Del fågel, en del fisk, del ödla.
jag-känner-besläktad-med-platypus-en-föräldralös-i-familj-en-simmare-enstöring-del-fågel-del-fisk-del-ödla
Eftersom du får mer glädje av att ge glädje till andra, bör du sätta en hel del tankearbete på lycka som du kan ge.
eftersom-får-mer-glädje-av-att-ge-glädje-till-andra-bör-sätta-hel-del-tankearbete-på-lycka-som-kan-ge
Mitt liv är en del humor, en del rosor, del taggar.
mitt-liv-är-del-humor-del-rosor-del-taggar