Att genomsyrad av inlärningsprocessen och utforska håller mig från att bli alltför nervös. Dels handlar det om att inte bli uttråkad.


att-genomsyrad-av-inlärningsprocessen-och-utforska-håller-mig-från-att-bli-alltför-nervös-dels-handlar-det-om-att-inte-bli-uttråkad
attgenomsyradavinlärningsprocessenochutforskahållermigfrånattblialltfrnervsdelshandlardetominteuttråkadatt genomsyradgenomsyrad avav inlärningsprocesseninlärningsprocessen ochoch utforskautforska hållerhåller migmig frånfrån attatt blibli alltföralltför nervösdels handlarhandlar detdet omom attatt inteinte blibli uttråkadatt genomsyrad avgenomsyrad av inlärningsprocessenav inlärningsprocessen ochinlärningsprocessen och utforskaoch utforska hållerutforska håller mighåller mig frånmig från attfrån att bliatt bli alltförbli alltför nervösdels handlar dethandlar det omdet om attom att inteatt inte bliinte bli uttråkadatt genomsyrad av inlärningsprocessengenomsyrad av inlärningsprocessen ochav inlärningsprocessen och utforskainlärningsprocessen och utforska hålleroch utforska håller migutforska håller mig frånhåller mig från attmig från att blifrån att bli alltföratt bli alltför nervösdels handlar det omhandlar det om attdet om att inteom att inte bliatt inte bli uttråkadatt genomsyrad av inlärningsprocessen ochgenomsyrad av inlärningsprocessen och utforskaav inlärningsprocessen och utforska hållerinlärningsprocessen och utforska håller migoch utforska håller mig frånutforska håller mig från atthåller mig från att blimig från att bli alltförfrån att bli alltför nervösdels handlar det om atthandlar det om att intedet om att inte bliom att inte bli uttråkad

Rädslan för att bli en
rädslan-för-att-bli-föredetting-håller-vissa-människor-från-att-bli-något
Håller tillbaka dina känslor hindrar dig från att bli skadad, men det håller också tillbaka från sann lycka.
håller-tillbaka-dina-känslor-hindrar-dig-från-att-bli-skadad-men-det-håller-också-tillbaka-från-sann-lycka
Det finns många saker som håller mig från att gifta sig. Men det kommer att bli en tid då äktenskap vettigt för mig.
det-finns-många-saker-som-håller-mig-från-att-gifta-sig-men-det-kommer-att-bli-tid-då-äktenskap-vettigt-för-mig
Jag kan vara galen, men det håller mig från att bli galen. -Waylon Jennings
jag-kan-vara-galen-men-det-håller-mig-från-att-bli-galen
Livet handlar inte om konkurrens det handlar om att göra dina drömmar och bli oberoende. -Sfiso MaAphula Ngema
livet-handlar-inte-om-konkurrens-det-handlar-om-att-göra-dina-drömmar-och-bli-oberoende
Ibland tror jag till mig själv; människor skulle bli mycket förvånad om jag sluta vara en tik, men det håller mig från att få ont.
ibland-tror-jag-till-mig-själv-människor-skulle-bli-mycket-förvånad-om-jag-sluta-vara-tik-men-det-håller-mig-från-att-få-ont