Att ge upp på kärlek!!! Dont vill jaga det längre...


att-ge-upp-på-kärlek-dont-vill-jaga-det-längre
attgeuppkärlekdontvilljagadetlängreatt gege uppupp påpå kärlekdont villvill jagajaga detdet längreatt ge uppge upp påupp på kärlekdont vill jagavill jaga detjaga det längreatt ge upp påge upp på kärlekdont vill jaga detvill jaga det längreatt ge upp på kärlekdont vill jaga det längre

Om jag måste jaga och slåss för din uppmärksamhet, så småningom jag inte vill det längre.
om-jag-måste-jaga-och-slåss-för-din-uppmärksamhet-så-småningom-jag-inte-vill-det-längre
Jag vet inte jaga efter någon längre. Om du vill gå ut ur mitt liv ska jag hålla jävla dörren öppen.
jag-vet-inte-jaga-efter-någon-längre-om-vill-gå-ut-ur-mitt-liv-ska-jag-hålla-jävla-dörren-öppen
När du inte längre vill att försvara, förklara eller slåss då är det dags att ge upp... oavsett hur mycket du inte vill.
när-inte-längre-vill-att-försvara-förklara-eller-slåss-då-är-det-dags-att-ge-upp-oavsett-hur-mycket-inte-vill
En flicka kommer att sluta jaga ryck när hon inser att hon inte ska behöva jaga en kille och tigga om hans uppmärksamhet, kärlek eller ett åtagande. -Sonya Parker
en-flicka-kommer-att-sluta-jaga-ryck-när-hon-inser-att-hon-inte-ska-behöva-jaga-kille-och-tigga-om-hans-uppmärksamhet-kärlek-eller-ett-åtagande
Jagar någon är okej, men bara så länge, det är inte längre jaga efter ett tag, det spelas.
jagar-någon-är-okej-men-bara-så-länge-det-är-inte-längre-jaga-efter-ett-tag-det-spelas
Ju längre du stannar i vän-zonen, desto svårare är det att komma ut. Om du vill ha flicka, man upp, och få henne.
ju-längre-stannar-i-vän-zonen-desto-svårare-är-det-att-komma-ut-om-vill-ha-flicka-man-upp-och-få-henne