Att existera är att ändra, att byta är att mogna, att mogna är att gå på att skapa sig oändligt.


att-existera-är-att-ändra-att-byta-är-att-mogna-att-mogna-är-att-gå-på-att-skapa-sig-oändligt
attexisteraärattändrabytamognamognaskapasigoändligtatt existeraexistera ärär attatt ändraatt bytabyta ärär attatt mognaatt mognamogna ärär attatt gåpå attatt skapaskapa sigsig oändligtatt existera ärexistera är attär att ändraatt byta ärbyta är attär att mognaatt mogna ärmogna är attär att gåatt gå pågå på attpå att skapaatt skapa sigskapa sig oändligtatt existera är attexistera är att ändraatt byta är attbyta är att mognaatt mogna är attmogna är att gåär att gå påatt gå på attgå på att skapapå att skapa sigatt skapa sig oändligtatt existera är att ändraatt byta är att mognaatt mogna är att gåmogna är att gå påär att gå på attatt gå på att skapagå på att skapa sigpå att skapa sig oändligt

Den äldre teorin, gifta sig med en äldre man, eftersom de är mer mogna. Men den nya teorin är män inte mogna. Gifta sig med en yngre. -Rita Rudner
den-äldre-teorin-gifta-sig-med-äldre-man-eftersom-de-är-mer-mogna-men-den-nya-teorin-är-män-inte-mogna-gifta-sig-med-yngre
Du kan inte lära sig att vara mogna utan att vara omogen först.
du-kan-inte-lära-sig-att-vara-mogna-utan-att-vara-omogen-först
Jordgubbar är de första frukterna att mogna under våren
jordgubbar-är-de-första-frukterna-att-mogna-under-våren
Oavsett hur illa det kan vara du kommer att utveckla en smak för den tiden. Vi gjordes för att anpassa sig till svårigheter det bara tar tid att mogna. -Frank Matobo
oavsett-hur-illa-det-kan-vara-kommer-att-utveckla-smak-för-den-tiden-vi-gjordes-för-att-anpassa-sig-till-svårigheter-det-bara-tar-tid-att-mogna
Män är som... statsobligationer. De tar så lång tid att mogna.
män-är-som-statsobligationer-de-tar-så-lång-tid-att-mogna
Det är tråkigt att åldras men trevligt att mogna.
det-är-tråkigt-att-åldras-men-trevligt-att-mogna