Att dansa är att vara ur själv. Större, vackrare, mer kraftfull


att-dansa-är-att-vara-ur-själv-större-vackrare-mer-kraftfull
agnes de milleattdansaärattvaraursjälvstrrevackraremerkraftfullatt dansadansa ärär attatt varavara urur självmer kraftfullatt dansa ärdansa är attär att varaatt vara urvara ur självatt dansa är attdansa är att varaär att vara uratt vara ur självatt dansa är att varadansa är att vara urär att vara ur själv

Att dansa är att vara ur själv. Större, vackrare, mer kraftfull. Detta är makt, är det ära på jorden och det är din under med.Amerikansk historia är längre, större, mer olika, vackrare och mer fruktansvärt än något någon någonsin har sagt om det.Inte devalvera eller skadar någon i livet. Du kan vara kraftfull i dag, men kom ihåg, är mer kraftfull än tid.Ju mer du förlora dig själv i något större än dig själv, desto mer energi du kommer att ha.Detta kommer att vara vårt svar på våld: att göra musik mer intensivt, vackrare, mer hängivet än någonsin tidigare.Ju mer du lär dig att älska dig själv, desto vackrare blir du!