Artister vet att flit räknas lika mycket, om inte mer, som inspiration i konst, som i politiken, räknas lika mycket som revolution tålamod.


artister-vet-att-flit-räknas-lika-mycket-om-inte-mer-som-inspiration-i-konst-som-i-politiken-räknas-lika-mycket-som-revolution-tålamod
artistervetattfliträknaslikamycketomintemersominspirationkonstpolitikenmycketrevolutiontålamodartister vetvet attatt flitflit räknasräknas likalika mycketom inteinte mersom inspirationinspiration ii konstsom ii politikenräknas likalika mycketmycket somsom revolutionrevolution tålamodartister vet attvet att flitatt flit räknasflit räknas likaräknas lika mycketom inte mersom inspiration iinspiration i konstsom i politikenräknas lika mycketlika mycket sommycket som revolutionsom revolution tålamodartister vet att flitvet att flit räknasatt flit räknas likaflit räknas lika mycketsom inspiration i konsträknas lika mycket somlika mycket som revolutionmycket som revolution tålamodartister vet att flit räknasvet att flit räknas likaatt flit räknas lika mycketräknas lika mycket som revolutionlika mycket som revolution tålamod

Det är inte allt som kan räknas som räknas, och inte allt som räknas som kan räknas. -Albert Einstein
det-är-inte-allt-som-kan-räknas-som-räknas-och-inte-allt-som-räknas-som-kan-räknas
De saker som räknas mest kan inte räknas. -Kate Wolfe
de-saker-som-räknas-mest-kan-inte-räknas
Olycka räknas så mycket i sällskap som i äktenskapet.
olycka-räknas-så-mycket-i-sällskap-som-i-äktenskapet
Impulsen till grymhet är i många, nästan lika våldsam som impulsen att sexuell kärlek - nästan lika våldsam och mycket mer busig
impulsen-till-grymhet-är-i-många-nästan-lika-våldsam-som-impulsen-att-sexuell-kärlek-nästan-lika-våldsam-och-mycket-mer-busig
Att gå till en fest, för mig, är lika mycket en lärorik erfarenhet som, ni vet, som sitter i en föreläsning.
att-gå-till-fest-för-mig-är-lika-mycket-lärorik-erfarenhet-som-vet-som-sitter-i-föreläsning
Jag älskar dig mer idag än igår, men inte lika mycket som i morgon.
jag-älskar-dig-mer-idag-än-igår-men-inte-lika-mycket-som-i-morgon