Anställa din tid väl, om du elakaste att få fritid.


anställa-din-tid-väl-om-elakaste-att-få-fritid
anställadintidvälomelakasteattfritidanställa dindin tidtid välom dudu elakasteelakaste attatt fåfå fritidanställa din tiddin tid välom du elakastedu elakaste attelakaste att fåatt få fritidanställa din tid välom du elakaste attdu elakaste att fåelakaste att få fritidom du elakaste att fådu elakaste att få fritid

Du vill göra ditt jobb väl så att människor i framtiden säga, Inte vara någons driftstopp fritid deltid eller någon gång om de inte kan vara där för dig hela tiden då de är inte ens värt din tidFritid är det dags för att göra något nyttigt. Detta fritid flitiga personen kommer att få lata man aldrig.Fritid är dags för att göra något nyttigt; denna fritid flitiga man kommer att få, men den lata mannen aldrig.Tid spenderas med familj är väl använd tid. Familjen är en konstant faktor i livet.Om du inte bygga din dröm, kommer någon anställa dig att bygga deras.