Ambition är den sista tillflykt misslyckande


ambition-är-den-sista-tillflykt-misslyckande
oscar wildeambitionärdensistatillflyktmisslyckandeambition ärär denden sistasista tillflykttillflykt misslyckandeambition är denär den sistaden sista tillflyktsista tillflykt misslyckandeambition är den sistaär den sista tillflyktden sista tillflykt misslyckandeambition är den sista tillflyktär den sista tillflykt misslyckande

Ambition är den sista fristaden av misslyckande.
ambition-är-den-sista-fristaden-av-misslyckande
Konsekvens är den sista tillflykt fantasilöst. -Oscar Wilde
konsekvens-är-den-sista-tillflykt-fantasilöst
Sex är den sista tillflykt eländig -Quentin Crisp
sex-är-den-sista-tillflykt-eländig
Religionen är den sista tillflykt mänsklig grymhet.
religionen-är-den-sista-tillflykt-mänsklig-grymhet
Samtal om vädret är den sista tillflykt fantasilöst. -Oscar Wilde
samtal-om-vädret-är-den-sista-tillflykt-fantasilöst
Komedi är den sista tillflykt frireligiösa sinnet -Gilbert Seldes
komedi-är-den-sista-tillflykt-frireligiö-sinnet