Ambition är den sista fristaden av misslyckande.


ambition-är-den-sista-fristaden-av-misslyckande
ambitionärdensistafristadenavmisslyckandeambition ärär denden sistasista fristadenfristaden avav misslyckandeambition är denär den sistaden sista fristadensista fristaden avfristaden av misslyckandeambition är den sistaär den sista fristadenden sista fristaden avsista fristaden av misslyckandeambition är den sista fristadenär den sista fristaden avden sista fristaden av misslyckande

Ambition är den sista tillflykt misslyckande -Oscar Wilde
ambition-är-den-sista-tillflykt-misslyckande
Allvar är den sista fristaden av ytlig. -Oscar Wilde
allvar-är-den-sista-fristaden-av-ytlig
Våld är den sista fristaden av inkompetent. -Isaac Asimov
våld-är-den-sista-fristaden-av-inkompetent
Entreprenörskap är den sista fristaden av problem med att göra individen. -Natalie Clifford Barney
entreprenörskap-är-den-sista-fristaden-av-problem-med-att-göra-individen
Ambition är den sista svaghet för ädla sinnen. -James Matthew Barrie
ambition-är-den-sista-svaghet-för-ädla-sinnen
Allvar är den enda fristaden av ytlig. -Oscar Wilde
allvar-är-den-enda-fristaden-av-ytlig