Allvar är den sista fristaden av ytlig.


allvar-är-den-sista-fristaden-av-ytlig
oscar wildeallvarärdensistafristadenavytligallvar ärär denden sistasista fristadenfristaden avav ytligallvar är denär den sistaden sista fristadensista fristaden avfristaden av ytligallvar är den sistaär den sista fristadenden sista fristaden avsista fristaden av ytligallvar är den sista fristadenär den sista fristaden avden sista fristaden av ytlig

Allvar är den enda fristaden av ytlig. -Oscar Wilde
allvar-är-den-enda-fristaden-av-ytlig
Ambition är den sista fristaden av misslyckande.
ambition-är-den-sista-fristaden-av-misslyckande
Våld är den sista fristaden av inkompetent. -Isaac Asimov
våld-är-den-sista-fristaden-av-inkompetent
Entreprenörskap är den sista fristaden av problem med att göra individen. -Natalie Clifford Barney
entreprenörskap-är-den-sista-fristaden-av-problem-med-att-göra-individen
Advokater är den första fristaden av inkompetent.
advokater-är-den-första-fristaden-av-inkompetent