Alltid vara smartare än de människor som hyr dig.


alltid-vara-smartare-än-de-människor-som-hyr-dig
alltidvarasmartareändemänniskorsomhyrdigalltid varavara smartaresmartare änän dede människorsom hyrhyr digalltid vara smartarevara smartare änsmartare än deän de människorde människor sommänniskor som hyrsom hyr digalltid vara smartare änvara smartare än desmartare än de människorän de människor somde människor som hyrmänniskor som hyr digalltid vara smartare än devara smartare än de människorsmartare än de människor somän de människor som hyrde människor som hyr dig

Vara smartare än andra människor, bara inte berätta så.Förväxla aldrig människor som alltid omkring dig, med människor som alltid är där för dig.Någon kommer alltid att vara sötare. Någon kommer alltid att vara smartare. Någon kommer alltid att vara yngre. Men de kommer aldrig att bli mig.Människor blir smartare Numera låter advokater, i stället för deras samvete, vara deras guide.Någon kommer alltid att vara sötare. Någon kommer alltid att vara smartare. Någon kommer alltid att vara yngre. Men de kommer aldrig att vara du.I denna värld, är det alltid kommer att finnas människor som är bättre än dig, så sluta jämföra dig själv till andra, och bara vara det bästa du kan vara.