Allt verkar så glad men Im väntar allt att krascha igen


allt-verkar-så-glad-men-im-väntar-allt-att-krascha-igen
alltverkargladmenimväntaralltattkraschaigenallt verkarverkar såså gladglad menmen imim väntarväntar alltallt attatt kraschakrascha igenallt verkar såverkar så gladså glad menglad men immen im väntarim väntar alltväntar allt attallt att kraschaatt krascha igenallt verkar så gladverkar så glad menså glad men imglad men im väntarmen im väntar alltim väntar allt attväntar allt att kraschaallt att krascha igenallt verkar så glad menverkar så glad men imså glad men im väntarglad men im väntar alltmen im väntar allt attim väntar allt att kraschaväntar allt att krascha igen

Var glad, inte för att allt är bra, men eftersom du kan se den goda sidan av allt.Om vi väntar på det ögonblick då allt, absolut allt är klart, ska vi aldrig börja.Allt du vill ha finns där ute väntar på dig att be. Allt du vill vill också. Men du måste vidta åtgärder för att få det.En hyssja är över allt, tyst som kvinnor väntar på kärlek; Världen väntar på våren.När du är nöjd, allt du vill är ännu roligare, och allt du ogillar verkar vara så mycket mer acceptabeltSpendera allt skjuta den spela förlora allt direkt varje gång göra något förråd vad som verkar bra för en senare plats