Allt som vi inte kan säga är allt vi behöver höra.


allt-som-vi-inte-kan-säga-är-allt-vi-behöver-höra
ben harperalltsomviintekansägaäralltbehverhraallt somsom vivi inteinte kankan sägasäga ärär alltallt vivi behöverbehöver höraallt som visom vi intevi inte kaninte kan sägakan säga ärsäga är alltär allt viallt vi behövervi behöver höraallt som vi intesom vi inte kanvi inte kan sägainte kan säga ärkan säga är alltsäga är allt viär allt vi behöverallt vi behöver höraallt som vi inte kansom vi inte kan sägavi inte kan säga ärinte kan säga är alltkan säga är allt visäga är allt vi behöverär allt vi behöver höra

Allt jag ber är inte ge löften som du inte kan hålla och inte säga saker du inte menar därför att i slutändan, dessa saker betyder allt.Ibland är allt vi verkligen behöver är någon att slå oss i en stor kram och säga allt kommer att bli okej ..Ibland är allt man kan säga är, jag har lärt mig allt jag kan lära av denna person och vi har vuxit allt vi kan tillsammans, och det är dags att gå vidare.Om du inte har något trevligt att säga... säga det ändå. Slynan behöver höra sanningenNär Gud är allt du har, så allt du behöver är allt du behöver.Ibland är allt du behöver göra är att slappna av och påminna dig själv att du gör allt du kan och att allt kommer att bli okej.