Allt kommer att bli bra, kanske inte i dag, kanske inte i morgon, men så småningom.


allt-kommer-att-bli-bra-kanske-inte-i-dag-kanske-inte-i-morgon-men-så-småningom
alltkommerattblibrakanskeintedagmorgonmensmåningomallt kommerkommer attatt blibli brakanske inteinte ii dagkanske inteinte ii morgonmen såså småningomallt kommer attkommer att bliatt bli brakanske inte iinte i dagkanske inte iinte i morgonmen så småningomallt kommer att blikommer att bli brakanske inte i dagkanske inte i morgonallt kommer att bli bra

Allt kommer att bli bra, kanske inte i dag, men så småningom.
allt-kommer-att-bli-bra-kanske-inte-i-dag-men-så-småningom
Allt kommer att bli bra kanske inte idag men så småningom
allt-kommer-att-bli-bra-kanske-inte-idag-men-så-småningom
Du kanske inte förstår dag eller i morgon, men så småningom Gud kommer att avslöja varför du gick igenom allt du gjorde. -Jesse Joseph
du-kanske-inte-förstår-dag-eller-i-morgon-men-så-småningom-gud-kommer-att-avslöja-varför-gick-igenom-allt-gjorde
Kanske inte i dag eller i morgon eller ens i ett år men så småningom
kanske-inte-i-dag-eller-i-morgon-eller-ens-i-ett-år-men-så-småningom
Kanske jag inte gråta, men det gör ont. Jag kanske inte kommer att säga, men jag känner. Kanske jag inte visa, men jag bryr mig.
kanske-jag-inte-grå-men-det-gör-ont-jag-kanske-inte-kommer-att-säga-men-jag-känner-kanske-jag-inte-visa-men-jag-bryr-mig
Jag skulle bli glad. Jag kommer att bli en framgångsrik person. Jag ska göra min mamma stolt, kanske inte nu, men en dag...
jag-skulle-bli-glad-jag-kommer-att-bli-framgångsrik-person-jag-ska-göra-min-mamma-stolt-kanske-inte-nu-men-dag