Allt du kan ändra är själv, men ibland som förändrar allt!


allt-kan-ändra-är-själv-men-ibland-som-förändrar-allt
gary w goldsteinalltkanändraärsjälvmeniblandsomfrändraralltallt dudu kankan ändraändra ärär självmen iblandsom förändrarförändrar alltallt du kandu kan ändrakan ändra ärändra är självmen ibland somibland som förändrarsom förändrar alltallt du kan ändradu kan ändra ärkan ändra är självmen ibland som förändraribland som förändrar alltallt du kan ändra ärdu kan ändra är självmen ibland som förändrar allt

Tid förändrar alltid allt. Ibland förändrar saker att vara värre, men se till att det ändringar du att bli bättre.Ibland kan en enkel Tro förändrar allt. Det förändrar din syn och det förändrar ditt liv.Ibland är allt du behöver göra är att slappna av och påminna dig själv att du gör allt du kan och att allt kommer att bli okej.Du kan inte ändra allt omkring dig, men du kan skapa en bättre värld inom dig själv.De säger alltid tid förändrar saker, men du faktiskt har att ändra dem själv