Allt fler människor i dag har möjlighet att leva, men ingen mening att leva för.


allt-fler-människor-i-dag-har-möjlighet-att-leva-men-ingen-mening-att-leva-för
viktor e franklalltflermänniskordagharmjlighetattlevameningenmeninglevafrallt flerfler människori dagdag harhar möjlighetmöjlighet attatt levamen ingeningen meningmening attatt levaleva förallt fler människorfler människor imänniskor i dagi dag hardag har möjlighethar möjlighet attmöjlighet att levamen ingen meningingen mening attmening att levaatt leva förallt fler människor ifler människor i dagmänniskor i dag hari dag har möjlighetdag har möjlighet atthar möjlighet att levamen ingen mening attingen mening att levamening att leva förallt fler människor i dagfler människor i dag harmänniskor i dag har möjligheti dag har möjlighet attdag har möjlighet att levamen ingen mening att levaingen mening att leva för

Vi har bara ett liv, men på många sätt, där vi kan leva det, kan vi leva för andra eller väljer att leva för ossLär från igår, levande i dag, växtfrön för i morgon, leva ett liv värt att leva.Om du bor för att vara hundra, jag vill leva till hundra minus en dag så jag har aldrig att leva utan dig.Om du bor för att vara 100, hoppas jag att leva till 100 minus en dag, så jag har aldrig att leva utan digOm du bor för att vara 100, jag hoppas jag leva till 100 minus en dag, så jag har aldrig att leva utan dig.Att leva i den gynnsamma och ogynnsamma situation kallas del av livet. Men, ler i alla dessa situationer kallas konsten att leva. God dag!