Alla borde ha åtminstone två vänner - att prata med och att prata om.


alla-borde-ha-åtminstone-två-vänner-att-prata-med-och-att-prata-om
allabordehaåtminstonetvåvännerattpratamedochomalla bordeborde haha åtminstoneåtminstone tvåtvå vännervännerattatt prataprata medmed ochoch attatt prataprata omalla borde haborde ha åtminstoneha åtminstone tvååtminstone två vännertvå vänneratt prataatt prata medprata med ochmed och attoch att prataatt prata omalla borde ha åtminstoneborde ha åtminstone tvåha åtminstone två vänneråtminstone två vänneratt prata medatt prata med ochprata med och attmed och att prataoch att prata omalla borde ha åtminstone tvåborde ha åtminstone två vännerha åtminstone två vänneratt prata med ochatt prata med och attprata med och att pratamed och att prata om

Prata lycka; prata tro; prata hälsa. Säg att du är väl, och allt är bra med dig, och Gud skall höra dina ord och göra dem riktigt. -Ella Wheeler Wilcox
prata-lycka-prata-tro-prata-hälsa-säg-att-är-väl-och-allt-är-bra-med-dig-och-gud-skall-höra-dina-ord-och-göra-dem-riktigt
Om du vill sluta fred, behöver du inte prata med dina vänner. Du prata med dina fiender.
om-vill-sluta-fred-behöver-inte-prata-med-dina-vänner-du-prata-med-dina-fiender
Om du vill ha fred, behöver du inte prata med dina vänner. Du prata med dina fiender.
om-vill-ha-fred-behöver-inte-prata-med-dina-vänner-du-prata-med-dina-fiender
Relationer börjar med kan vi prata och slutar med att vi behöver prata.
relationer-börjar-med-kan-vi-prata-och-slutar-med-att-vi-behöver-prata
Ibland personer som du tror inte vill prata med dig, är de väntar på dig att prata med dem.
ibland-personer-som-tror-inte-vill-prata-med-dig-är-de-väntar-på-dig-att-prata-med-dem
Att prata med Gud som att prata med en vän på telefon... Vi kan inte se honom på den andra änden, men vi vet att han lyssnar.
att-prata-med-gud-som-att-prata-med-vän-på-telefon-vi-kan-inte-se-honom-på-den-andra-änden-men-vi-vet-att-han-lyssnar