15% av luften du andas i en tunnelbanestation är mänsklig hud.


15%-av-luften-andas-i-tunnelbanestation-är-mänsklig-hud
15avluftenandastunnelbanestationärmänsklighud15% avav luftenluften duandas ien tunnelbanestationtunnelbanestation ärär mänskligmänsklig hud15% av luftenav luften duluften du andasdu andas iandas i eni en tunnelbanestationen tunnelbanestation ärtunnelbanestation är mänskligär mänsklig hud15% av luften duav luften du andasluften du andas idu andas i enandas i en tunnelbanestationi en tunnelbanestation ären tunnelbanestation är mänskligtunnelbanestation är mänsklig hud15% av luften du andasav luften du andas iluften du andas i endu andas i en tunnelbanestationandas i en tunnelbanestation äri en tunnelbanestation är mänskligen tunnelbanestation är mänsklig hud

Andas, andas in luften, omfamna detta ögonblick, omfamna detta andetag. -Xavier Rudd
andas-andas-in-luften-omfamna-detta-ögonblick-omfamna-detta-andetag
Luften som du andas in utgörs av de pruttar varje levande sak i världen tillsammans.
luften-som-andas-in-utgörs-av-de-pruttar-varje-levande-sak-i-världen-tillsammans
Kärlek är som luften vi andas, ibland söt och andra gånger förorenat! -Philip C Webb
kärlek-är-som-luften-vi-andas-ibland-söt-och-andra-gånger-förorenat
Tekniken har blivit så allestädes närvarande som luften vi andas, så vi är inte längre medveten om sin närvaro.
tekniken-har-blivit-så-allestä-närvarande-som-luften-vi-andas-så-vi-är-inte-längre-medveten-om-sin-närvaro
Det är Earth Day! Få utanför, andas in den friska luften och uppskatta denna fantastiska planet vi bor på!
det-är-earth-day-få-utanför-andas-in-den-friska-luften-och-uppskatta-denna-fantastiska-planet-vi-bor-på
Bo varje säsong när den passerar; andas luften, dricka drycken, smaka frukten och avgå själv till påverkan av varje. -Henry David Thoreau
bo-varje-säsong-när-den-passerar-andas-luften-dricka-drycken-smaka-frukten-och-avgå-själv-till-påverkan-av-varje