Önskan av tacksamhet för att hjälpa andra, fördärvar hela akten med själviskhet.


Önskan-av-tacksamhet-för-att-hjälpa-andra-fördärvar-hela-akten-med-själviskhet
t jay taylorÖnskanavtacksamhetfratthjälpaandrafrdärvarhelaaktenmedsjälviskhetÖnskan avav tacksamhettacksamhet förför attatt hjälpafördärvar helahela aktenakten medmed själviskhetÖnskan av tacksamhetav tacksamhet förtacksamhet för attför att hjälpaatt hjälpa andrafördärvar hela aktenhela akten medakten med själviskhetÖnskan av tacksamhet förav tacksamhet för atttacksamhet för att hjälpaför att hjälpa andrafördärvar hela akten medhela akten med själviskhetÖnskan av tacksamhet för attav tacksamhet för att hjälpatacksamhet för att hjälpa andrafördärvar hela akten med själviskhet

Det är ett slöseri med pengar för att hjälpa dem som visar ingen önskan att hjälpa sig själva.Vi är alla här på jorden för att hjälpa andra; vad i hela friden de andra är här för jag vet inteOm jag kunde ha en livstid önskan, en önskan som skulle gå i uppfyllelse, skulle jag be till Gud med hela mitt hjärta, för igår... och dig!Med åldern upptäcker du att du har två händer – en för att hjälpa dig själv och en för att hjälpa andra.Du har två händer. En för att hjälpa dig själv, den andra att hjälpa andra...Själviskhet inte leva ditt liv som du vill leva det. Själviskhet är att vilja andra att leva sina liv som du önskar dem till.