Ända sig är så mycket kvitt som den lär.


Ända-sig-är-så-mycket-kvitt-som-den-lär
ÄndasigärmycketkvittsomdenlärÄnda sigsig ärså mycketmycket kvittkvitt somsom denden lärÄnda sig ärsig är såär så mycketså mycket kvittmycket kvitt somkvitt som densom den lärÄnda sig är såsig är så mycketär så mycket kvittså mycket kvitt sommycket kvitt som denkvitt som den lärÄnda sig är så mycketsig är så mycket kvittär så mycket kvitt somså mycket kvitt som denmycket kvitt som den lär

Jag håller till gamla böcker, för de lär mig något; från den nya jag lär sig mycket liteDen enda person som är utbildad är den som har lärt sig hur man lär sig och förändring.Man lär sig mycket mer från negativ ledarskap än från positivt ledarskap. Eftersom du lär inte att göra det. Och därför, du lär dig att göra det.Män lär sig att älska kvinnan de lockas till. Kvinnor lär sig att bli attraherad av mannen de förälska sig i.Man lär sig mycket om människor när youlisten på låtar som betyder något för dem.Jag känner en man som gav upp röka, dricka, kön och rik mat. Han var frisk ända fram till den dag han tog livet av sig.