Citat om Vad

Citat om Vad: Älskar vad du har. Behöver vad du vill. Acceptera vad du får. Ge vad du kan. Alltid komma ihåg, vad går omkring, kommer omkring! -Nishan Panwar


Älskar-vad-har-behöver-vad-vill-acceptera-vad-får-ge-vad-kan-alltid-komma-ihåg-vad-går-omkring-kommer-omkring
Citat om Vad: Locka vad du förväntar dig, speglar vad du vill, bli vad du respekterar och spegla vad du beundrar.


locka-vad-förväntar-dig-speglar-vad-vill-bli-vad-respekterar-och-spegla-vad-beundrar
Citat om Vad: Positiva tänkare har för vana att föreställa vad de vill inte vad de fruktar! Vad tror du... .. är vad du får. -Mhargs Abuda


positiva-tänkare-har-för-vana-att-föreställa-vad-de-vill-inte-vad-de-fruktar-vad-tror-är-vad-får
Citat om Vad: Locka vad du förväntar återspeglar vad du önskar bli vad du respekterar spegel vad du beundrar


locka-vad-förväntar-återspeglar-vad-önskar-bli-vad-respekterar-spegel-vad-beundrar
Citat om Vad: Jag skriver helt ta reda på vad jag tänker, vad jag tittar på, vad jag ser och vad det betyder. Vad jag vill och vad jag fruktar.


jag-skriver-helt-reda-på-vad-jag-tänker-vad-jag-tittar-på-vad-jag-ser-och-vad-det-betyder-vad-jag-vill-och-vad-jag-fruktar
Citat om Vad: Livet är ett eko, vad du skickar ut, kommer tillbaka. Vad du sår, skörda dig. Vad du ger, får du. Vad du ser i andra, finns i dig.


livet-är-ett-eko-vad-skickar-ut-kommer-tillbaka-vad-sår-skörda-dig-vad-ger-får-vad-ser-i-andra-finns-i-dig
Citat om Vad: Ibland vad du vill ha är inte alltid vad du får, men i slutändan vad du får är så mycket bättre än vad du ville ha.


ibland-vad-vill-ha-är-inte-alltid-vad-får-men-i-slutändan-vad-får-är-så-mycket-bättre-än-vad-ville-ha
Citat om Vad: Vad du är vad du har varit. Vad kompetenskraven är vad du gör nu. -Buddha


vad-är-vad-har-varit-vad-kompetenskraven-är-vad-gör-nu
Citat om Vad: Lifes inte om vad du har gjort, vad du har shouldve gjort eller vad du couldve gjort. Dess om vad du kan göra och vad du ska göra


lifes-inte-om-vad-har-gjort-vad-har-shouldve-gjort-eller-vad-couldve-gjort-dess-om-vad-kan-göra-och-vad-ska-göra
Citat om Vad: Från vad de nutida vill, måste vi lära oss vad poesi bör bli av vad de gamle gjorde vad poesi måste vara.


från-vad-de-nutida-vill-måste-vi-lära-oss-vad-poesi-bör-bli-av-vad-de-gamle-gjorde-vad-poesi-måste-vara
Citat om Vad: Vad vi strävar efter att vara mer än vad vi är ännu mindre än vad vi klarar av. -Don Williams Jr


vad-vi-strävar-efter-att-vara-mer-än-vad-vi-är-ännu-mindre-än-vad-vi-klarar-av
Citat om Vad: Du lära människor att behandla dig med vad du tillåter, vad du slutar, och vad du förstärker.


du-lära-människor-att-behandla-dig-med-vad-tillåter-vad-slutar-och-vad-förstärker
Citat om Vad: Den verkliga hemligheten av lycka är inte vad du har eller vad du får; det är vad du delar.


den-verkliga-hemligheten-av-lycka-är-inte-vad-har-eller-vad-får-det-är-vad-delar
Citat om Vad: Vad Minnie utan Musse, vad Tigger utan Puh? Vad Patrick utan Spongebob och vad mig utan dig?


vad-minnie-utan-musse-vad-tigger-utan-puh-vad-patrick-utan-spongebob-och-vad-mig-utan-dig
Citat om Vad: Vad vi tror, ​​eller vad vi vet, eller vad vi tror är i slutändan, av liten betydelse. Den enda följden är vad vi gör. -John Ruskin


vad-vi-tror-​​eller-vad-vi-vet-eller-vad-vi-tror-är-i-slutändan-av-liten-betydelse-den-enda-följden-är-vad-vi-gör
Citat om Vad: Lycka är när vad du tror vad du säger och vad du gör är i harmoni


lycka-är-när-vad-tror-vad-säger-och-vad-gör-är-i-harmoni
Citat om Vad: Lycka är när vad du tycker, vad du säger och vad du gör är i harmoni.


lycka-är-när-vad-tycker-vad-säger-och-vad-gör-är-i-harmoni
Citat om Vad: Unga berättar vad de gör, gamla människor vad de har gjort och dårar vad de vill göra -franska ordspråk


unga-berättar-vad-de-gör-gamla-människor-vad-de-har-gjort-och-dårar-vad-de-vill-göra