Citat om Vad Vi Gör

Citat om Vad Vi Gör: Framgång mäts inte av vad du gör i förhållande till vad andra gör. Det mäts genom vad du gör med möjlighet Gud gav dig


framgång-mäts-inte-av-vad-gör-i-förhållande-till-vad-andra-gör-det-mäts-genom-vad-gör-med-möjlighet-gud-gav-dig
Citat om Vad Vi Gör: Lycka kommer när du tror på vad du gör, vet vad du gör och älska det du gör. -Ally Mbululo


lycka-kommer-när-tror-på-vad-gör-vet-vad-gör-och-älska-det-gör
Citat om Vad Vi Gör: Om du vill bli framgångsrik, det är bara denna enkla. Vet vad du gör. Älska det du gör. Och tror på vad du gör.


om-vill-bli-framgångsrik-det-är-bara-denna-enkla-vet-vad-gör-Älska-det-gör-och-tror-på-vad-gör
Citat om Vad Vi Gör: Vad du ser med dina ögon är vad alla gör, men hur du uppfattar vad du har sett gör att du sticker ut från alla. -Vikas Runwal


vad-ser-med-dina-ögon-är-vad-alla-gör-men-hur-uppfattar-vad-har-sett-gör-att-sticker-ut-från-alla
Citat om Vad Vi Gör: Farväl gör du tror. De gör du inser vad du har förlorat, vad du har och vad du tog för givet. -Ritu Ghatourey


farväl-gör-tror-de-gör-inser-vad-har-förlorat-vad-har-och-vad-tog-för-givet
Citat om Vad Vi Gör: Farväl gör du tror, ​​de gör du inser vad du har haft vad du har förlorat, och vad du har tagit för givet.


farväl-gör-tror-​​de-gör-inser-vad-har-haft-vad-har-förlorat-och-vad-har-tagit-för-givet
Citat om Vad Vi Gör: Farväl gör du tror, ​​de gör du inser vad du har haft, vad du har förlorat, och vad du har tagit för givet.


farväl-gör-tror-​​de-gör-inser-vad-har-haft-vad-har-förlorat-och-vad-har-tagit-för-givet
Citat om Vad Vi Gör: Det är inte så viktigt vad gärningar vi gör när tiderna är goda, men vad vi gör i dåliga tider. -Jeffrey Fry


det-är-inte-så-viktigt-vad-gärningar-vi-gör-när-tiderna-är-goda-men-vad-vi-gör-i-dåliga-tider
Citat om Vad Vi Gör: Vad vi gör för att skogarna i världen är bara en spegelbild av vad vi gör oss själva och varandra. -Mahatma Gandhi


vad-vi-gör-för-att-skogarna-i-världen-är-bara-spegelbild-av-vad-vi-gör-oss-själva-och-varandra
Citat om Vad Vi Gör: Vad gör du mår dåligt, lämna det. Vad gör dig att le, hålla den.


vad-gör-mår-dåligt-lämna-det-vad-gör-dig-att-hålla-den
Citat om Vad Vi Gör: Gör vad gör dig lycklig och inte bry sig om vad andra tycker.


gör-vad-gör-dig-lycklig-och-inte-bry-sig-om-vad-andra-tycker
Citat om Vad Vi Gör: Vi gör en levande genom vad vi får, men vi gör ett liv vid vad vi ger


vi-gör-levande-genom-vad-vi-får-men-vi-gör-ett-liv-vid-vad-vi-ger
Citat om Vad Vi Gör: Vad en kristen gör är eget ansvar, vad en Judisk gör kastas tillbaka på alla judar -Anne Frank


vad-kristen-gör-är-eget-ansvar-vad-judisk-gör-kastas-tillbaka-på-alla-judar
Citat om Vad Vi Gör: Du gör en levande genom vad du får, men du gör ett liv vid vad du ger.


du-gör-levande-genom-vad-får-men-gör-ett-liv-vid-vad-ger
Citat om Vad Vi Gör: Vi gör en levande genom vad vi får, men vi gör ett liv vid vad vi ger.


vi-gör-levande-genom-vad-vi-får-men-vi-gör-ett-liv-vid-vad-vi-ger
Citat om Vad Vi Gör: Förmåga är vad du är kapabel att göra. Motivation bestämmer vad du gör. Attityd avgör hur väl du gör det.


förmåga-är-vad-är-kapabel-att-göra-motivation-bestämmer-vad-gör-attityd-avgör-hur-väl-gör-det
Citat om Vad Vi Gör: Du gör en levande genom vad du får. Du gör ett liv vid vad du ger. -Winston Churchill


Citat om Vad Vi Gör: Vad du gör vardagliga saker mer än vad du gör varje gång på ett tag


vad-gör-vardagliga-saker-mer-än-vad-gör-varje-gång-på-ett-tag