Citat om Tacksamhet För

Citat om Tacksamhet För: Låt oss tjäna världen soulfully. Lönen vi får för vår tjänst kommer att vara i valutan i tacksamhet. Guds tacksamhet. -Sri Chinmoy


låt-oss-tjäna-världen-soulfully-lönen-vi-får-för-vår-tjänst-kommer-att-vara-i-valutan-i-tacksamhet-guds-tacksamhet
Citat om Tacksamhet För: Tacksamhet hjälper dig att växa och expandera tacksamhet ger skratt i ditt liv och i livet för alla runtomkring


tacksamhet-hjälper-dig-att-växa-och-expandera-tacksamhet-ger-skratt-i-ditt-liv-och-i-livet-för-alla-runtomkring
Citat om Tacksamhet För: Att tala tacksamhet är artig och trevlig, att anta tacksamhet är generös och ädelt, men att leva tacksamhet är att röra himlen. -Johannes A Gaertner


att-tala-tacksamhet-är-artig-och-trevlig-att-anta-tacksamhet-är-generös-och-ädelt-men-att-leva-tacksamhet-är-att-röra-himlen
Citat om Tacksamhet För: Tacksamhet hjälper dig att växa och expandera tacksamhet ger glädje och skratt i ditt liv och i livet för alla runtomkring.


tacksamhet-hjälper-dig-att-växa-och-expandera-tacksamhet-ger-glädje-och-skratt-i-ditt-liv-och-i-livet-för-alla-runtomkring
Citat om Tacksamhet För: Tacksamhet hjälper dig att växa och expandera. Tacksamhet ger glädje och skratt i era liv och i livet för alla runtomkring.


tacksamhet-hjälper-dig-att-växa-och-expandera-tacksamhet-ger-glädje-och-skratt-i-era-liv-och-i-livet-för-alla-runtomkring
Citat om Tacksamhet För: Man bör ha tacksamhet i stället för inställning. -Raghav Singh


man-bör-ha-tacksamhet-i-stället-för-inställning
Citat om Tacksamhet För: Tyst tacksamhet är inte mycket nytta för någon. -Gladys Browyn Stern


tyst-tacksamhet-är-inte-mycket-nytta-för-någon
Citat om Tacksamhet För: Allt vi gör ska vara ett resultat av vår tacksamhet för vad Gud har gjort för oss.


allt-vi-gör-ska-vara-ett-resultat-av-vår-tacksamhet-för-vad-gud-har-gjort-för-oss
Citat om Tacksamhet För: Vi tar ofta för givet de saker som de flesta förtjänar vår tacksamhet


vi-tar-ofta-för-givet-de-saker-som-de-flesta-förtjänar-vår-tacksamhet
Citat om Tacksamhet För: För idag och dess välsignelser, jag är skyldig världen en attityd av tacksamhet. -WT Purkiser


för-idag-och-dess-välsignelser-jag-är-skyldig-världen-attityd-av-tacksamhet
Citat om Tacksamhet För: Önskan av tacksamhet för att hjälpa andra, fördärvar hela akten med själviskhet. -T Jay Taylor


Önskan-av-tacksamhet-för-att-hjälpa-andra-fördärvar-hela-akten-med-själviskhet
Citat om Tacksamhet För: Jag är mest tacksam för Almighty Providence för mottagna barmhärtighet, och bestäms fortfarande att pressa fallet i kungörelse som ett tecken på tacksamhet.


jag-är-mest-tacksam-för-almighty-providence-för-mottagna-barmhärtighet-och-bestäms-fortfarande-att-pressa-fallet-i-kungörelse-som-ett-tecken-på
Citat om Tacksamhet För: Tacksamhet vettigt av vårt förflutna, ger fred idag och skapar en vision för i morgon.


tacksamhet-vettigt-av-vårt-förflutna-ger-fred-idag-och-skapar-vision-för-i-morgon
Citat om Tacksamhet För: Visar tacksamhet är en av de enklaste men mest kraftfulla saker människor kan göra för varandra. -Nishan Panwar


visar-tacksamhet-är-av-de-enklaste-men-mest-kraftfulla-saker-människor-kan-göra-för-varandra
Citat om Tacksamhet För: När det kommer till liv den kritiska sak är om du tar saker för givet eller ta dem med tacksamhet.


när-det-kommer-till-liv-den-kritiska-sak-är-om-tar-saker-för-givet-eller-dem-med-tacksamhet
Citat om Tacksamhet För: Tacksamhet är en börda, och varje börda är gjord för att skakas av -Denis Diderot


tacksamhet-är-börda-och-varje-börda-är-gjord-för-att-skakas-av
Citat om Tacksamhet För: Tacksamhet, vara tacksamma för det vi har fått, även när det är svårt.


tacksamhet-vara-tacksamma-för-det-vi-har-fått-även-när-det-är-svårt
Citat om Tacksamhet För: Min tacksamhet för att ha träffat dig är bara överträffas av min förvåning på den glädje du ta mitt liv


min-tacksamhet-för-att-ha-träffat-dig-är-bara-överträffas-av-min-förvåning-på-den-glädje-mitt-liv