Citat om När Du Ger

Citat om När Du Ger: Du ger föga när du ger dina ägodelar. Det är när du ger av dig själv som du verkligen ge. -Kahlil Gibran


du-ger-föga-när-ger-dina-ägodelar-det-är-när-ger-av-dig-själv-som-verkligen-ge
Citat om När Du Ger: När en man ger sin åsikt, han är en man. När en kvinna ger hennes åsikt, hon är en bitch.


när-man-ger-sin-åsikt-han-är-man-när-kvinna-ger-hennes-åsikt-hon-är-bitch
Citat om När Du Ger: Vattumannen är det perfekta exemplet på en omtänksam person. När vi ger... vi får skruvas över. Sedan ger vi till någon annan.


vattumannen-är-det-perfekta-exemplet-på-omtänksam-person-när-vi-ger-vi-får-skruvas-över-sedan-ger-vi-till-någon-annan
Citat om När Du Ger: När livet ger dig något som gör dig rädd, det är när livet ger dig en chans att vara modig.


när-livet-ger-dig-något-som-gör-dig-rädd-det-är-när-livet-ger-dig-chans-att-vara-modig
Citat om När Du Ger: När du fokuserar på dina problem, det ger dig fler problem. När du fokuserar på Gud, han ger dig lösningar. -Ritu Ghatourey


när-fokuserar-på-dina-problem-det-ger-dig-fler-problem-när-fokuserar-på-gud-han-ger-dig-lösningar
Citat om När Du Ger: Skylla aldrig någon i livet; Goda människor ger lycka. Dåliga människor ger upplevelser. De värsta människor ger en lektion. Bästa människor ger minnen.


skylla-aldrig-någon-i-livet-goda-människor-ger-lycka-dåliga-människor-ger-upplevelser-de-värsta-människor-ger-lektion-bästa-människor-ger
Citat om När Du Ger: Se, jag inte föreläser eller lite välgörenhet, när jag ger jag ger mig själv -Walt Whitman


se-jag-inte-föreläser-eller-lite-välgörenhet-när-jag-ger-jag-ger-mig-själv
Citat om När Du Ger: När en far ger sin son, båda skratta när en son ger till sin far, båda gråta.


när-far-ger-sin-båda-skratta-när-ger-till-sin-far-båda-grå
Citat om När Du Ger: När jag ger, jag ger mig själv


när-jag-ger-jag-ger-mig-själv
Citat om När Du Ger: Lidandet ger uthållighet ger karaktär ger hopp


lidandet-ger-uthållighet-ger-karaktär-ger-hopp
Citat om När Du Ger: När jag ger dig min tid, jag ger dig del av mitt liv jag kommer aldrig att få tillbaka. Så inte slösa bort den.


när-jag-ger-dig-min-tid-jag-ger-dig-del-av-mitt-liv-jag-kommer-aldrig-att-få-tillbaka-så-inte-slö-bort-den
Citat om När Du Ger: När jag ger dig min tid Jag ger dig en del av mitt liv som jag aldrig kommer att få tillbaka så slösa inte det


när-jag-ger-dig-min-tid-jag-ger-dig-del-av-mitt-liv-som-jag-aldrig-kommer-att-få-tillbaka-så-slö-inte-det
Citat om När Du Ger: När du behöver, känner Gud. När du frågar, lyssnar Gud. När du tror fungerar Gud. När du tackar ger Gud mer. -Ritu Ghatourey


när-behöver-känner-gud-när-frågar-lyssnar-gud-när-tror-fungerar-gud-när-tackar-ger-gud-mer
Citat om När Du Ger: Hästar förändra liv. De ger våra ungdomar självförtroende och självkänsla. De ger lugn och ro till oroliga souls- de ger oss hopp!


hästar-förändra-liv-de-ger-våra-ungdomar-självförtroende-och-självkänsla-de-ger-lugn-och-ro-till-oroliga-souls-de-ger-oss-hopp
Citat om När Du Ger: Var noga med vem du ger ditt hjärta att .. För när du ger ditt hjärta till någon, du också ge dem makt att skada dig. -Kemmy Nola


var-noga-med-vem-ger-ditt-hjärta-att-för-när-ger-ditt-hjärta-till-någon-också-ge-dem-makt-att-skada-dig
Citat om När Du Ger: Det smutsigt utseende du ger trottoaren när du vänder när du snubbla över den.


det-smutsigt-utseende-ger-trottoaren-när-vänder-när-snubbla-över-den
Citat om När Du Ger: Vad ger du för orsaken till välgörenhet i hälsa är guld; vad du ger i sjukdom är silver; vad du ger efter döden är bly -Judisk Proverb


vad-ger-för-orsaken-till-välgörenhet-i-hälsa-är-guld-vad-ger-i-sjukdom-är-silver-vad-ger-efter-döden-är-bly
Citat om När Du Ger: När en person ger till en annan person är det inte personen som tar emot som blir välsignad. Det är den som ger. -Fredrik Backman


när-person-ger-till-annan-person-är-det-inte-personen-som-tar-emot-som-blir-välsignad-det-är-den-som-ger