Citat om Huruvida Eller

Citat om Huruvida Eller: Det är en fråga om huruvida vi ska gå vidare in i framtiden, eller tidigare på baksidan.


det-är-fråga-om-huruvida-vi-ska-gå-vidare-in-i-framtiden-eller-tidigare-på-baksidan
Citat om Huruvida Eller: Tiden är nära till hands som måste bestämma huruvida amerikaner är att vara fria män eller slavar.


tiden-är-nära-till-hands-som-måste-bestämma-huruvida-amerikaner-är-att-vara-fria-män-eller-slavar
Citat om Huruvida Eller: Med religioner det är viktigt, när man läser etiketter, att kontrollera huruvida eller inte innehållet i varje burk. -Vanna Bonta


med-religioner-det-är-viktigt-när-man-läser-etiketter-att-kontrollera-huruvida-eller-inte-innehållet-i-varje-burk
Citat om Huruvida Eller: Ta allt som ges huruvida rikedom, kärlek eller språk, kommer ingenting av misstag och med god matsmältning alla kan vändas till hälsa.


ta-allt-som-ges-huruvida-rikedom-kärlek-eller-språk-kommer-ingenting-av-misstag-och-med-god-matsmältning-alla-kan-vändas-till-hälsa
Citat om Huruvida Eller: Om du vill ha något i livet aldrig lämna ett ord osagt huruvida resultatet bra eller dåligt inte lämna några beklagar i din väg. -Brandon Wohlford


om-vill-ha-något-i-livet-aldrig-lämna-ett-ord-osagt-huruvida-resultatet-bra-eller-dåligt-inte-lämna-några-beklagar-i-din-väg
Citat om Huruvida Eller: Naturen är obeveklig och oföränderligt, och det är likgiltigt om huruvida dess dolda skäl och åtgärder är förståeligt för människor eller inte.


naturen-är-obeveklig-och-oföränderligt-och-det-är-likgiltigt-om-huruvida-dess-dolda-skäl-och-åtgärder-är-förståeligt-för-människor-eller
Citat om Huruvida Eller: Kommer Meningsskiljaktighet tillåtas? Svaret på denna fråga kommer att avgöra huruvida samhället är ett fritt samhälle eller en rädsla samhälle.


kommer-meningsskiljaktighet-tillåtas-svaret-på-denna-fråga-kommer-att-avgöra-huruvida-samhället-är-ett-fritt-samhälle-eller-rädsla-samhälle
Citat om Huruvida Eller: Den verkställande har ingen rätt, i alla fall, för att avgöra frågan, huruvida det finns eller inte orsaka för att förklara krig.


den-verkställande-har-ingen-rätt-i-alla-fall-för-att-avgöra-frågan-huruvida-det-finns-eller-inte-orsaka-för-att-förklara-krig
Citat om Huruvida Eller: Ge en man hälsa och en kurs för att styra, och han kommer aldrig sluta att besvära om huruvida han är nöjd eller inte.


ge-man-hälsa-och-kurs-för-att-styra-och-han-kommer-aldrig-sluta-att-besvära-om-huruvida-han-är-nöjd-eller-inte
Citat om Huruvida Eller: Om jag inte kan få folk att engagera sig på huruvida det föreligger en kvadratroten ur två, då jag inte kommer att beröra Gud eller något här -Tom Lehrer


om-jag-inte-kan-få-folk-att-engagera-sig-på-huruvida-det-föreligger-kvadratroten-ur-två-då-jag-inte-kommer-att-beröra-gud-eller-något-här
Citat om Huruvida Eller: Om du har tvivel om huruvida du faktiskt kan lita på en person... är chansen att du inte kan.


om-har-tvivel-om-huruvida-faktiskt-kan-lita-på-person-är-chansen-att-inte-kan
Citat om Huruvida Eller: Måttet på framgång är inte huruvida du har ett svårt problem att ta itu med, men om det är samma problem som du hade förra året


måttet-på-framgång-är-inte-huruvida-har-ett-svårt-problem-att-itu-med-men-om-det-är-samma-problem-som-hade-förra-året
Citat om Huruvida Eller: Frågan om huruvida en dator kan tänka är inte mer intressant än frågan om en ubåt kan simma.


frågan-om-huruvida-dator-kan-tänka-är-inte-mer-intressant-än-frågan-om-ubåt-kan-simma
Citat om Huruvida Eller: Jag vet inte ens tala om huruvida rasprofilering är lagligt. Jag tror inte rasprofilering är en särskilt bra brottsbekämpande verktyg.


jag-vet-inte-ens-tala-om-huruvida-rasprofilering-är-lagligt-jag-tror-inte-rasprofilering-är-särskilt-bra-brottsbekämpande-verktyg
Citat om Huruvida Eller: Kvaliteten på våra val kommer att diktera huruvida vi kommer att kämpa i frustration leva ett extraordinärt liv... livet för våra drömmar. -Debbie Ford


kvaliteten-på-våra-val-kommer-att-diktera-huruvida-vi-kommer-att-kämpa-i-frustration-leva-ett-extraordinärt-liv-livet-för-våra-drömmar
Citat om Huruvida Eller: Jag skulle säga att det var en hel del skepsis vid tiden om huruvida Internet höll något löfte. Och naturligtvis jag kände att det gjorde. -Jim Clark


jag-skulle-säga-att-det-var-hel-del-skepsis-vid-tiden-om-huruvida-internet-höll-något-löfte-och-naturligtvis-jag-kände-att-det-gjorde
Citat om Huruvida Eller: Alla är ett geni, det är bara en fråga om huruvida du älskar dig själv nog att erkänna det för dig själv och flyga med vad ditt område av geni är. -Orlando McGuire


alla-är-ett-geni-det-är-bara-fråga-om-huruvida-älskar-dig-själv-nog-att-erkänna-det-för-dig-själv-och-flyga-med-vad-ditt-område-av-geni
Citat om Huruvida Eller: Huruvida kvinnor är bättre än män Jag kan inte säga - men jag kan säga att de är säkert inte värre.


huruvida-kvinnor-är-bättre-än-män-jag-kan-inte-säga-men-jag-kan-säga-att-de-är-säkert-inte-värre