Citat om Huruvida Eller Inte

Citat om Huruvida Eller Inte: Med religioner det är viktigt, när man läser etiketter, att kontrollera huruvida eller inte innehållet i varje burk. -Vanna Bonta


med-religioner-det-är-viktigt-när-man-läser-etiketter-att-kontrollera-huruvida-eller-inte-innehållet-i-varje-burk
Citat om Huruvida Eller Inte: Det är en fråga om huruvida vi ska gå vidare in i framtiden, eller tidigare på baksidan.


det-är-fråga-om-huruvida-vi-ska-gå-vidare-in-i-framtiden-eller-tidigare-på-baksidan
Citat om Huruvida Eller Inte: Om du vill ha något i livet aldrig lämna ett ord osagt huruvida resultatet bra eller dåligt inte lämna några beklagar i din väg. -Brandon Wohlford


om-vill-ha-något-i-livet-aldrig-lämna-ett-ord-osagt-huruvida-resultatet-bra-eller-dåligt-inte-lämna-några-beklagar-i-din-väg
Citat om Huruvida Eller Inte: Naturen är obeveklig och oföränderligt, och det är likgiltigt om huruvida dess dolda skäl och åtgärder är förståeligt för människor eller inte.


naturen-är-obeveklig-och-oföränderligt-och-det-är-likgiltigt-om-huruvida-dess-dolda-skäl-och-åtgärder-är-förståeligt-för-människor-eller
Citat om Huruvida Eller Inte: Tiden är nära till hands som måste bestämma huruvida amerikaner är att vara fria män eller slavar.


tiden-är-nära-till-hands-som-måste-bestämma-huruvida-amerikaner-är-att-vara-fria-män-eller-slavar
Citat om Huruvida Eller Inte: Om jag inte kan få folk att engagera sig på huruvida det föreligger en kvadratroten ur två, då jag inte kommer att beröra Gud eller något här -Tom Lehrer


om-jag-inte-kan-få-folk-att-engagera-sig-på-huruvida-det-föreligger-kvadratroten-ur-två-då-jag-inte-kommer-att-beröra-gud-eller-något-här
Citat om Huruvida Eller Inte: Den verkställande har ingen rätt, i alla fall, för att avgöra frågan, huruvida det finns eller inte orsaka för att förklara krig.


den-verkställande-har-ingen-rätt-i-alla-fall-för-att-avgöra-frågan-huruvida-det-finns-eller-inte-orsaka-för-att-förklara-krig
Citat om Huruvida Eller Inte: Ta allt som ges huruvida rikedom, kärlek eller språk, kommer ingenting av misstag och med god matsmältning alla kan vändas till hälsa.


ta-allt-som-ges-huruvida-rikedom-kärlek-eller-språk-kommer-ingenting-av-misstag-och-med-god-matsmältning-alla-kan-vändas-till-hälsa
Citat om Huruvida Eller Inte: Ge en man hälsa och en kurs för att styra, och han kommer aldrig sluta att besvära om huruvida han är nöjd eller inte.


ge-man-hälsa-och-kurs-för-att-styra-och-han-kommer-aldrig-sluta-att-besvära-om-huruvida-han-är-nöjd-eller-inte
Citat om Huruvida Eller Inte: Kommer Meningsskiljaktighet tillåtas? Svaret på denna fråga kommer att avgöra huruvida samhället är ett fritt samhälle eller en rädsla samhälle.


kommer-meningsskiljaktighet-tillåtas-svaret-på-denna-fråga-kommer-att-avgöra-huruvida-samhället-är-ett-fritt-samhälle-eller-rädsla-samhälle
Citat om Huruvida Eller Inte: Om du har tvivel om huruvida du faktiskt kan lita på en person... är chansen att du inte kan.


om-har-tvivel-om-huruvida-faktiskt-kan-lita-på-person-är-chansen-att-inte-kan
Citat om Huruvida Eller Inte: Jag vet inte ens tala om huruvida rasprofilering är lagligt. Jag tror inte rasprofilering är en särskilt bra brottsbekämpande verktyg.


jag-vet-inte-ens-tala-om-huruvida-rasprofilering-är-lagligt-jag-tror-inte-rasprofilering-är-särskilt-bra-brottsbekämpande-verktyg
Citat om Huruvida Eller Inte: Måttet på framgång är inte huruvida du har ett svårt problem att ta itu med, men om det är samma problem som du hade förra året


måttet-på-framgång-är-inte-huruvida-har-ett-svårt-problem-att-itu-med-men-om-det-är-samma-problem-som-hade-förra-året
Citat om Huruvida Eller Inte: Frågan om huruvida en dator kan tänka är inte mer intressant än frågan om en ubåt kan simma.


frågan-om-huruvida-dator-kan-tänka-är-inte-mer-intressant-än-frågan-om-ubåt-kan-simma
Citat om Huruvida Eller Inte: Huruvida kvinnor är bättre än män Jag kan inte säga - men jag kan säga att de är säkert inte värre.


huruvida-kvinnor-är-bättre-än-män-jag-kan-inte-säga-men-jag-kan-säga-att-de-är-säkert-inte-värre
Citat om Huruvida Eller Inte: Integritet kan varken förlorat eller dolt eller falska eller kylda eller artificiellt komma eller överlevt, inte heller, jag tror, ​​i det långa loppet, förnekade -Eudora Welty


integritet-kan-varken-förlorat-eller-dolt-eller-falska-eller-kylda-eller-artificiellt-komma-eller-överlevt-inte-heller-jag-tror-​​i-det-långa
Citat om Huruvida Eller Inte: Kvaliteten på våra val kommer att diktera huruvida vi kommer att kämpa i frustration leva ett extraordinärt liv... livet för våra drömmar. -Debbie Ford


kvaliteten-på-våra-val-kommer-att-diktera-huruvida-vi-kommer-att-kämpa-i-frustration-leva-ett-extraordinärt-liv-livet-för-våra-drömmar
Citat om Huruvida Eller Inte: Jag skulle säga att det var en hel del skepsis vid tiden om huruvida Internet höll något löfte. Och naturligtvis jag kände att det gjorde. -Jim Clark


jag-skulle-säga-att-det-var-hel-del-skepsis-vid-tiden-om-huruvida-internet-höll-något-löfte-och-naturligtvis-jag-kände-att-det-gjorde