Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet

Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Med religioner det är viktigt, när man läser etiketter, att kontrollera huruvida eller inte innehållet i varje burk. -Vanna Bonta


med-religioner-det-är-viktigt-när-man-läser-etiketter-att-kontrollera-huruvida-eller-inte-innehållet-i-varje-burk
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Det är en fråga om huruvida vi ska gå vidare in i framtiden, eller tidigare på baksidan.


det-är-fråga-om-huruvida-vi-ska-gå-vidare-in-i-framtiden-eller-tidigare-på-baksidan
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Vad som verkligen avgör konsumenter att köpa eller inte köpa är innehållet i din annonsering, inte dess form. -David Ogilvy


vad-som-verkligen-avgör-konsumenter-att-köpa-eller-inte-köpa-är-innehållet-i-din-annonsering-inte-dess-form
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Om du vill ha något i livet aldrig lämna ett ord osagt huruvida resultatet bra eller dåligt inte lämna några beklagar i din väg. -Brandon Wohlford


om-vill-ha-något-i-livet-aldrig-lämna-ett-ord-osagt-huruvida-resultatet-bra-eller-dåligt-inte-lämna-några-beklagar-i-din-väg
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Naturen är obeveklig och oföränderligt, och det är likgiltigt om huruvida dess dolda skäl och åtgärder är förståeligt för människor eller inte.


naturen-är-obeveklig-och-oföränderligt-och-det-är-likgiltigt-om-huruvida-dess-dolda-skäl-och-åtgärder-är-förståeligt-för-människor-eller
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Sociala entreprenörer är inte innehållet bara för att ge en fisk eller lära ut hur man fiskar. De kommer inte att vila förrän de har revolutionerat fiskeindustrin. -Bill Drayton


sociala-entreprenörer-är-inte-innehållet-bara-för-att-ge-fisk-eller-lära-ut-hur-man-fiskar-de-kommer-inte-att-vila-förrän-de-har
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Tiden är nära till hands som måste bestämma huruvida amerikaner är att vara fria män eller slavar.


tiden-är-nära-till-hands-som-måste-bestämma-huruvida-amerikaner-är-att-vara-fria-män-eller-slavar
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Om jag inte kan få folk att engagera sig på huruvida det föreligger en kvadratroten ur två, då jag inte kommer att beröra Gud eller något här -Tom Lehrer


om-jag-inte-kan-få-folk-att-engagera-sig-på-huruvida-det-föreligger-kvadratroten-ur-två-då-jag-inte-kommer-att-beröra-gud-eller-något-här
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Den verkställande har ingen rätt, i alla fall, för att avgöra frågan, huruvida det finns eller inte orsaka för att förklara krig.


den-verkställande-har-ingen-rätt-i-alla-fall-för-att-avgöra-frågan-huruvida-det-finns-eller-inte-orsaka-för-att-förklara-krig
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Ta allt som ges huruvida rikedom, kärlek eller språk, kommer ingenting av misstag och med god matsmältning alla kan vändas till hälsa.


ta-allt-som-ges-huruvida-rikedom-kärlek-eller-språk-kommer-ingenting-av-misstag-och-med-god-matsmältning-alla-kan-vändas-till-hälsa
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Ge en man hälsa och en kurs för att styra, och han kommer aldrig sluta att besvära om huruvida han är nöjd eller inte.


ge-man-hälsa-och-kurs-för-att-styra-och-han-kommer-aldrig-sluta-att-besvära-om-huruvida-han-är-nöjd-eller-inte
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Vad består bra resultat? Förmågan genom sång eller spela för att göra örat medveten om det faktiska innehållet och effekten av en komposition -Carl Philipp Emanuel Bach


vad-består-bra-resultat-förmågan-genom-sång-eller-spela-för-att-göra-örat-medveten-om-det-faktiska-innehållet-och-effekten-av-komposition
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Kommer Meningsskiljaktighet tillåtas? Svaret på denna fråga kommer att avgöra huruvida samhället är ett fritt samhälle eller en rädsla samhälle.


kommer-meningsskiljaktighet-tillåtas-svaret-på-denna-fråga-kommer-att-avgöra-huruvida-samhället-är-ett-fritt-samhälle-eller-rädsla-samhälle
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Du är inte ditt jobb du inte hur mycket pengar du har på banken du inte bilen du kör du inte innehållet i din plånbok


du-är-inte-ditt-jobb-inte-hur-mycket-pengar-har-på-banken-inte-bilen-kör-inte-innehållet-i-din-plånbok
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Miljöer är inte bara behållare, men är processer som förändrar innehållet helt. -Marshall McLuhan


miljöer-är-inte-bara-behållare-men-är-processer-som-förändrar-innehållet-helt
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Om du har tvivel om huruvida du faktiskt kan lita på en person... är chansen att du inte kan.


om-har-tvivel-om-huruvida-faktiskt-kan-lita-på-person-är-chansen-att-inte-kan
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Innehållet i mitt liv


innehållet-i-mitt-liv
Citat om Huruvida Eller Inte Innehållet: Vi kontrollerar innehållet i våra drömmar.


vi-kontrollerar-innehållet-i-våra-drömmar