Citat om Eller Inte Innehållet

Citat om Eller Inte Innehållet: Med religioner det är viktigt, när man läser etiketter, att kontrollera huruvida eller inte innehållet i varje burk. -Vanna Bonta


med-religioner-det-är-viktigt-när-man-läser-etiketter-att-kontrollera-huruvida-eller-inte-innehållet-i-varje-burk
Citat om Eller Inte Innehållet: Vad som verkligen avgör konsumenter att köpa eller inte köpa är innehållet i din annonsering, inte dess form. -David Ogilvy


vad-som-verkligen-avgör-konsumenter-att-köpa-eller-inte-köpa-är-innehållet-i-din-annonsering-inte-dess-form
Citat om Eller Inte Innehållet: Sociala entreprenörer är inte innehållet bara för att ge en fisk eller lära ut hur man fiskar. De kommer inte att vila förrän de har revolutionerat fiskeindustrin. -Bill Drayton


sociala-entreprenörer-är-inte-innehållet-bara-för-att-ge-fisk-eller-lära-ut-hur-man-fiskar-de-kommer-inte-att-vila-förrän-de-har
Citat om Eller Inte Innehållet: Vad består bra resultat? Förmågan genom sång eller spela för att göra örat medveten om det faktiska innehållet och effekten av en komposition -Carl Philipp Emanuel Bach


vad-består-bra-resultat-förmågan-genom-sång-eller-spela-för-att-göra-örat-medveten-om-det-faktiska-innehållet-och-effekten-av-komposition
Citat om Eller Inte Innehållet: Du är inte ditt jobb du inte hur mycket pengar du har på banken du inte bilen du kör du inte innehållet i din plånbok


du-är-inte-ditt-jobb-inte-hur-mycket-pengar-har-på-banken-inte-bilen-kör-inte-innehållet-i-din-plånbok
Citat om Eller Inte Innehållet: Miljöer är inte bara behållare, men är processer som förändrar innehållet helt. -Marshall McLuhan


miljöer-är-inte-bara-behållare-men-är-processer-som-förändrar-innehållet-helt
Citat om Eller Inte Innehållet: Innehållet i mitt liv


innehållet-i-mitt-liv
Citat om Eller Inte Innehållet: Vi kontrollerar innehållet i våra drömmar.


vi-kontrollerar-innehållet-i-våra-drömmar
Citat om Eller Inte Innehållet: Tron är innehållet i det man hoppas, en visshet om det inte sett. Hebréerna 11: 1 -Bible


tron-är-innehållet-i-det-man-hoppas-visshet-om-det-inte-sett-hebréerna-11-1
Citat om Eller Inte Innehållet: Innehållet i tron är ett hopp i det osynliga.


innehållet-i-tron-är-ett-hopp-i-det-osynliga
Citat om Eller Inte Innehållet: Anledningen är innehållet i universum. Utformningen av världen är helt rationellt. -Hebbel


anledningen-är-innehållet-i-universum-utformningen-av-världen-är-helt-rationellt
Citat om Eller Inte Innehållet: Office politik är blodiga sinnade, men svag på innehållet.


office-politik-är-blodiga-sinnade-men-svag-på-innehållet
Citat om Eller Inte Innehållet: Det är inte innehållet brinner viktigt utan kommunikation av känslor, det vill säga bygga upp ett ömsesidigt förtroende och tillgivenhet.


det-är-inte-innehållet-brinner-viktigt-utan-kommunikation-av-känslor-det-vill-säga-bygga-upp-ett-ömsesidigt-förtroende-och-tillgivenhet
Citat om Eller Inte Innehållet: Diskretion är inget annat än känslan av rättvisa i förhållande till området för de intima innehållet i livet.


diskretion-är-inget-annat-än-känslan-av-rättvisa-i-förhållande-till-området-för-de-intima-innehållet-i-livet
Citat om Eller Inte Innehållet: Alla mänskliga lagar, i egentlig mening, bara förklarande de har ingen makt över innehållet i original rättvisa.


alla-mänskliga-lagar-i-egentlig-mening-bara-förklarande-de-har-ingen-makt-över-innehållet-i-original-rättvisa
Citat om Eller Inte Innehållet: Samhällen har alltid formats mer av vilken typ av media genom vilka män kommunicerar än av innehållet i kommunikationen.


samhällen-har-alltid-formats-mer-av-vilken-typ-av-media-genom-vilka-män-kommunicerar-än-av-innehållet-i-kommunikationen
Citat om Eller Inte Innehållet: Moral är grunden för saker och sanningen är innehållet i all moral.


moral-är-grunden-för-saker-och-sanningen-är-innehållet-i-all-moral
Citat om Eller Inte Innehållet: Framgång följer de skickliga på att bevara innehållet i det förflutna av kläder det i form av framtiden.


framgång-följer-de-skickliga-på-att-bevara-innehållet-i-det-förflutna-av-kläder-det-i-form-av-framtiden