Citat om Den Största Brott Som

Citat om Den Största Brott Som: Den största brott som är oförglömlig är att stjäla någons hjärta och bryta den. -Blaze Olamiday


den-största-brott-som-är-oförglömlig-är-att-stjä-någons-hjärta-och-bryta-den
Citat om Den Största Brott Som: Jag hatar detta


jag-hatar-detta-brott-inte-lönar-sig-saker-brott-i-usa-är-kanske-av-de-största-företagen-i-världen-i-dag
Citat om Den Största Brott Som: Krig är inte en fortsättning av politiken med olika medel, det är den största mass brott som begås på gemenskapen av människan.


krig-är-inte-fortsättning-av-politiken-med-olika-medel-det-är-den-största-mass-brott-som-begås-på-gemenskapen-av-människan
Citat om Den Största Brott Som: Fången är inte den som har begått ett brott, men den som klamrar sig fast vid sitt brott och lever det om och om igen. -Henry Miller


fången-är-inte-den-som-har-begått-ett-brott-men-den-som-klamrar-sig-fast-vid-sitt-brott-och-lever-det-om-och-om-igen
Citat om Den Största Brott Som: Hälsa är den största innehav. Förnöjsamhet är den största skatten. Förtroende är den största vän. Icke-vara är den största glädjen.


hälsa-är-den-största-innehav-förnöjsamhet-är-den-största-skatten-förtroende-är-den-största-vän-icke-vara-är-den-största-glädjen
Citat om Den Största Brott Som: Den verkliga betydelsen av brott är i att det är ett brott mot tro med samhället för mänskligheten -Joseph Conrad


den-verkliga-betydelsen-av-brott-är-i-att-det-är-ett-brott-tro-med-samhället-för-mänskligheten
Citat om Den Största Brott Som: Utkämpar ett krig mot terrorismen är som att bekämpa brott. Vi kan aldrig hoppas på att utrota brott, så vi bör inte bry bekämpa den.


utkämpar-ett-krig-terrorismen-är-som-att-bekämpa-brott-vi-kan-aldrig-hoppas-på-att-utrota-brott-så-vi-bör-inte-bry-bekämpa-den
Citat om Den Största Brott Som: Han är den största artisten som har förkroppsligat, i summan av hans verk, det största antalet av de största idéerna. -John Ruskin


han-är-den-största-artisten-som-har-förkroppsligat-i-summan-av-hans-verk-det-största-antalet-av-de-största-idéerna
Citat om Den Största Brott Som: Om vi var verkligen tufft på brott, skulle vi försöka att rädda våra barn från desperation och deprivation som lämnar dem grundade för ett liv av brott -Carrie P Meek


om-vi-var-verkligen-tufft-på-brott-skulle-vi-försöka-att-rädda-våra-barn-från-desperation-och-deprivation-som-lämnar-dem-grundade-för-ett-liv
Citat om Den Största Brott Som: Att åtgärder är bäst som uppbringar den största lycka för det största antalet.


att-åtgärder-är-bäst-som-uppbringar-den-största-lycka-för-det-största-antalet
Citat om Den Största Brott Som: Att åtgärder är bäst som ger den största lycka för största möjliga antal -Francis Hutcheson


att-åtgärder-är-bäst-som-ger-den-största-lycka-för-största-möjliga-antal
Citat om Den Största Brott Som: Brott och rädsla för brott har genomsyrat tyget av det amerikanska vardagslivet. -Warren Burger


brott-och-rädsla-för-brott-har-genomsyrat-tyget-av-det-amerikanska-vardagslivet
Citat om Den Största Brott Som: Uppenbarligen brott lönar sig, eller att det skulle finnas något brott. -G Gordon Liddy


uppenbarligen-brott-lönar-sig-eller-att-det-skulle-finnas-något-brott
Citat om Den Största Brott Som: Inget brott är vulgärt, men alla vulgaritet är brott -Oscar Wilde


inget-brott-är-vulgärt-men-alla-vulgaritet-är-brott
Citat om Den Största Brott Som: Att bli kär i Gud är den största av alla romanser; Att söka honom är det största äventyret; Att hitta honom är den största mänsklig prestation.


att-bli-kär-i-gud-är-den-största-av-alla-romanser-att-söka-honom-är-det-största-äventyret-att-hitta-honom-är-den-största-mänsklig
Citat om Den Största Brott Som: Brott och dåliga liv är ett mått på statens misslyckande, är alla brott i slutet brottet i samhället.


brott-och-dåliga-liv-är-ett-mått-på-statens-misslyckande-är-alla-brott-i-slutet-brottet-i-samhället
Citat om Den Största Brott Som: Hälsa är den största gåvan. Förnöjsamhet är den största rikedom, och trohet är det bästa förhållandet. -Anil Sinha


hälsa-är-den-största-gåvan-förnöjsamhet-är-den-största-rikedom-och-trohet-är-det-bästa-förhållandet
Citat om Den Största Brott Som: Den största bedrift är osjälviskhet störst värde är självbehärskning den största kvalitet försöker tjäna andra


den-största-bedrift-är-osjälviskhet-störst-värde-är-självbehärskning-den-största-kvalitet-försöker-tjäna-andra