Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet

Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Det enda stället där framgång kommer innan arbetet är i ordboken. -Donald Kendall


det-enda-stället-där-framgång-kommer-innan-arbetet-är-i-ordboken
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Ordboken är den enda plats där framgång kommer innan arbetet. -Mark Twain


ordboken-är-den-enda-plats-där-framgång-kommer-innan-arbetet
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Det enda stället framgång kommer innan arbetet är i ordboken


det-enda-stället-framgång-kommer-innan-arbetet-är-i-ordboken
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Det enda stället du lyckas innan arbetet är i ordboken. -Maj V Smith


det-enda-stället-lyckas-innan-arbetet-är-i-ordboken
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Det enda stället framgång föregår arbetet är i ordboken -Leo Hauser


det-enda-stället-framgång-föregår-arbetet-är-i-ordboken
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Innan du agerar lyssna innan du reagerar tänka innan du spenderar tjänar innan du kritisera vänta innan du ber förlåta innan du avslutar prova


innan-agerar-lyssna-innan-reagerar-tänka-innan-spenderar-tjänar-innan-kritisera-vänta-innan-ber-förlå-innan-avslutar-prova
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Innan du prata, lyssna. Innan du reagerar, tänka. Innan du spenderar, tjänar. Innan du kritisera, vänta. Innan du ber, förlåt. Innan du avslutar, prova. -Nishan Panwar


innan-prata-lyssna-innan-reagerar-tänka-innan-spenderar-tjänar-innan-kritisera-vänta-innan-ber-förlåt-innan-avslutar-prova
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Konsekvent beteende och beständighet, i arbetet är de kända nycklarna till framgång. -Tasneem Hameed


konsekvent-beteende-och-beständighet-i-arbetet-är-de-kända-nycklarna-till-framgång
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Förtroende innan du älskar, veta innan du dömer, begår innan du lovar, förlåt innan du glömmer och uppskattar innan du ångrar.


förtroende-innan-älskar-veta-innan-dömer-begår-innan-lovar-förlåt-innan-glömmer-och-uppskattar-innan-ångrar
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Oavsett hur upptagen du är, eller hur upptagen du tror att du är, kommer arbetet alltid att finnas där i morgon, men dina vänner kanske inte.


oavsett-hur-upptagen-är-eller-hur-upptagen-tror-att-är-kommer-arbetet-alltid-att-finnas-där-i-morgon-men-dina-vänner-kanske-inte
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Innan du prata, lyssna. Innan du reagerar, tänka. Innan du kritisera, vänta. Innan du ber, förlåt. Innan du avslutar, prova.


innan-prata-lyssna-innan-reagerar-tänka-innan-kritisera-vänta-innan-ber-förlåt-innan-avslutar-prova
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Innan du talar, lyssnar. Innan du kritisera, vänta. Innan du ber, förlåt. Innan du skriver, tänk. Innan du avslutar, prova.


innan-talar-lyssnar-innan-kritisera-vänta-innan-ber-förlåt-innan-skriver-tänk-innan-avslutar-prova
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Innan du talar, lyssnar. Innan du skriver, tänk. Innan du spenderar, tjänar. Innan du investerar, undersöka. Innan du kritisera, vänta.


innan-talar-lyssnar-innan-skriver-tänk-innan-spenderar-tjänar-innan-investerar-undersöka-innan-kritisera-vänta
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Innan du prata, lyssna. Innan du agerar, tror. Innan du kritisera, vänta. Innan du ber, förlåt. Innan du avslutar, prova.


innan-prata-lyssna-innan-agerar-tror-innan-kritisera-vänta-innan-ber-förlåt-innan-avslutar-prova
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Du tror hundar inte kommer att vara i himlen? Jag säger dig, kommer de att vara där länge innan någon av oss. -Robert Louis Stevenson


du-tror-hundar-inte-kommer-att-vara-i-himlen-jag-säger-dig-kommer-de-att-vara-där-länge-innan-någon-av-oss
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Framgång definieras av mer än en mening. Framgång innebär hela människan, och om du snåla på ett område, kommer du begränsa din framgång. -Anurag Prakash Ray


framgång-definieras-av-mer-än-mening-framgång-innebär-hela-människan-och-om-snå-på-ett-område-kommer-begränsa-din-framgång
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Tänka två gånger innan du talar, eftersom dina ord och inflytande kommer att plantera frön av antingen framgång eller misslyckande i huvudet på en annan.


tänka-två-gånger-innan-talar-eftersom-dina-ord-och-inflytande-kommer-att-plantera-frön-av-antingen-framgång-eller-misslyckande-i-huvudet-på
Citat om Där Framgång Kommer Innan Arbetet: Dess inget fel med att vara osäker, men arbetet med dig innan du försöker och engagera med någon.


dess-inget-fel-med-att-vara-osäker-men-arbetet-med-dig-innan-försöker-och-engagera-med-någon