Citat om är Avsedda För Dig

Citat om är Avsedda För Dig: När två hjärtan är avsedda för varandra, är inget avstånd för långt, ingen tid är för lång, och ingen annan kärlek kan bryta dem isär.


när-två-hjärtan-är-avsedda-för-varandra-är-inget-avstånd-för-långt-ingen-tid-är-för-lång-och-ingen-annan-kärlek-kan-bryta-dem-isär
Citat om är Avsedda För Dig: Den främsta skillnaden mellan ord och handling är att ord alltid avsedda för män för deras gillande, men handlingar kan göras endast för Gud.


den-främsta-skillnaden-mellan-ord-och-handling-är-att-ord-alltid-avsedda-för-män-för-deras-gillande-men-handlingar-kan-göras-endast-för-gud
Citat om är Avsedda För Dig: Vi uppfyller inte vissa människor av en slump, de är avsedda att korsa vår väg för en specifik anledning...


vi-uppfyller-inte-vissa-människor-av-slump-de-är-avsedda-att-korsa-vår-väg-för-specifik-anledning
Citat om är Avsedda För Dig: Oavsett hur många gånger du kan misslyckas på något, är du avsedda vid en tidpunkt för att lyckas på det. -Collin Mitchell


oavsett-hur-många-gånger-kan-misslyckas-på-något-är-avsedda-vid-tidpunkt-för-att-lyckas-på-det
Citat om är Avsedda För Dig: I processen för trial and error, vår misslyckade försök är avsedda att förstöra arrogans och provocera ödmjukhet. -Mästare Jin Kwon


i-processen-för-trial-and-error-vår-misslyckade-försök-är-avsedda-att-förstöra-arrogans-och-provocera-ödmjukhet
Citat om är Avsedda För Dig: Misstag är avsedda för att lära inte för att upprepa. -Tonirose


misstag-är-avsedda-för-att-lära-inte-för-att-upprepa
Citat om är Avsedda För Dig: Om två personer är avsedda för varandra, betyder det inte att de måste vara tillsammans just nu, men de kommer så småningom.


om-två-personer-är-avsedda-för-varandra-betyder-det-inte-att-de-måste-vara-tillsammans-just-nu-men-de-kommer-så-småningom
Citat om är Avsedda För Dig: När två personer är avsedda för varandra, är ingen tid för lång, inget avstånd är alltför långt och ingen någonsin kan slita dem isär.


när-två-personer-är-avsedda-för-varandra-är-ingen-tid-för-lång-inget-avstånd-är-alltför-långt-och-ingen-någonsin-kan-slita-dem-isär
Citat om är Avsedda För Dig: Släpp förväntningar och leva det liv du är avsedda för. Fred kommer bara när vi är trogna vår själs natur.


släpp-förväntningar-och-leva-det-liv-är-avsedda-för-fred-kommer-bara-när-vi-är-trogna-vår-själs-natur
Citat om är Avsedda För Dig: Theres en skillnad mellan vad vi längtar efter, vad vi nöja, och som vi är avsedda för.


theres-skillnad-mellan-vad-vi-längtar-efter-vad-vi-nöja-och-som-vi-är-avsedda-för
Citat om är Avsedda För Dig: Om två personer är avsedda för varandra, betyder det inte att de måste vara tillsammans just nu eller så snart som möjligt, men de kommer... så småningom -Nina Ardianti


om-två-personer-är-avsedda-för-varandra-betyder-det-inte-att-de-måste-vara-tillsammans-just-nu-eller-så-snart-som-möjligt-men-de-kommer-så
Citat om är Avsedda För Dig: Musik är avsedda och utformade för kännande varelser som har förhoppningar och syften och känslor.


musik-är-avsedda-och-utformade-för-kännande-varelser-som-har-förhoppningar-och-syften-och-känslor
Citat om är Avsedda För Dig: Män var inte avsedda att arbeta med en noggrannhet av verktyg, för att vara exakt och perfekt i alla sina handlingar.


män-var-inte-avsedda-att-arbeta-med-noggrannhet-av-verktyg-för-att-vara-exakt-och-perfekt-i-alla-sina-handlingar
Citat om är Avsedda För Dig: Skillnaderna är inte avsedda att separera eller att stöta bort. Vi är annorlunda just för att förverkliga vårt behov av varandra.


skillnaderna-är-inte-avsedda-att-separera-eller-att-stö-bort-vi-är-annorlunda-just-för-att-förverkliga-vårt-behov-av-varandra
Citat om är Avsedda För Dig: Ibland är det svårt att acceptera det faktum att vi kanske bara inte var avsedda för varandra.


ibland-är-det-svårt-att-acceptera-det-faktum-att-vi-kanske-bara-inte-var-avsedda-för-varandra
Citat om är Avsedda För Dig: Att vara ofullkomlig betyder inte att vi är avsedda för varandra, så låter avsätta våra olikheter och älska varandra.


att-vara-ofullkomlig-betyder-inte-att-vi-är-avsedda-för-varandra-så-låter-avsätta-våra-olikheter-och-älska-varandra
Citat om är Avsedda För Dig: Kanske vissa kvinnor inte är avsedda att tämjas


kanske-vissa-kvinnor-inte-är-avsedda-att-tämjas
Citat om är Avsedda För Dig: Problem är inte avsedda att hållas; de måste lösas.


problem-är-inte-avsedda-att-hållas-de-måste-lösas